Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2002 Titulní strana čísla 4/2002, asi 80 kB
Vyšlo 12. 9. 2002

  Archiv čísel
5/2002
4/2002
3/2002
2/2002
1/2002

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Tři priority (online rozhovor s ministrem Vladimírem Mlynářem)

Hovoří se o tom, že sloučením Úřadu pro veřejné informační systémy a části Ministerstva dopravy a spojů vznikne velmi silný resort. Jaké jsou vaše představy o novém ministerstvu?

Budoucí ministerstvo informatiky by mělo převzít veškeré pravomoci a agendu současného Úřadu pro veřejné informační systémy a tu část ministerstva dopravy a spojů, která zodpovídá za oblast pošt a telekomunikací. V době, charakterizované prudkým rozvojem elektronické komunikace je rozumné, aby existoval ústřední orgán státní správy, vybavený dostatečnými pravomocemi k tomu, aby beze zbytku plnil úlohu systémového koordinátora a regulátora. Tedy aby připravil odpovídající legislativu a pravidla pro fungování e-governmentu a elektronického obchodu. To bude náš úkol. [ Rozhovory ]

Zeptali jsme se RNDr. Tomáše Renčína, předsedy komise ISMO při SMO ČR

Zúčastnil jste se významné mezinárodní konference v Ljubljaně. O jaké téma se jednalo?

Ministerstvo pro informační společnost Slovinska uspořádalo pod záštitou své vlády a Evropské komise ve dnech 3. a 4. června 2002 v Ljubljani Evropskou ministerskou konferenci "Informační společnost -- CONNECTING EUROPE -- EMCIS". Jednotlivá témata byla rozdělena do následujících oblastí. Znalostní společnost a ekonomika, informační infrastruktura a služby na různých úrovních veřejné správy. [ Rozhovory ]

Záplavy 2002 a využití GIS
Na počátku října se v Praze koná významná mezinárodní konference na téma využití informačních systémů a digitálních dat o území ve veřejné správě se zaměřením na problematiku měst. Hlavní město Praha zde má významnou úlohu nejen jako partner pořadatelů, ale v uplynulých měsících připravila i obsáhlý programový blok o informatice ve správě města. [ Z domova ]

Zpráva o pokroku
Kandidátské země musí ještě před vstupem do Evropské unie vyvíjet velké úsilí, mají-li se stát součástí budoucí integrované informační společnosti. Cílem akčního plánu eEurope+ je především pomoci urychlit modernizační trendy v kandidátských zemích. "Zpráva o pokroku", projednaná na červnové konferenci v Ljubljaně hodnotí dosaženou úroveň a formuluje první závěry. [ Ze zahraničí ]

Projekt "Internet do škol" je téměř hotov
Z více než 85 procent je ukončena realizace projektu Internet do škol, která má v první vlně v roce 2002 za cíl vybudovat počítačové sítě včetně připojení na Internet v 3620 základních a středních školách. Po šesti měsících budování je infrastruktura předána do provozu v téměř třech tisících školách, a i přes rozsáhlé povodně se daří obnovovat poškozené části sítě v zatopených školách a předávat 40 hotových škol denně. [ Z domova ]

Síť ČESKÉHO TELECOMU je efektivní a levná cesta ke zkvalitnění práce úřadů
"Líbí se mi projekt Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (KI ISVS), ale jako přednosta končícího Okresního úřadu se do něj sám již nezapojím. A tak se snažím abych přesvědčil samosprávy o jeho výhodnosti. Jde o vládní projekt, ale účast v něm nemůže vláda samosprávě nařídit. Jsem však přesvědčen, že je pro každou radnici a obec nezbytností, bez které se v budoucnu nebudou moci obejít," říká přednosta Okresního úřadu Děčín Jiří Benedikt. [ Z domova ]

Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy (KI ISVS)
ČESKÝ TELECOM, a. s. (ČTc), vytváří Komunikační Infrastrukturu Informačních Systémů Veřejné Správy (dále jen KI ISVS), která postupně připojí a vzájemně propojí všechny subjekty a pracoviště veřejné správy. Cílem tohoto projektuje vytvořit prostředí pro efektivní hlasovou a datovou komunikaci a přístup k centrálním i regionálním informačním zdrojům (perspektivně i ke zdrojům EU) pro všechna pracoviště veřejné správy. [ Z domova ]

Vytváření komunikační infrastruktury
Vláda investovala vždy do vytváření infrastruktur a komunikačních sítí miliardové prostředky. Proces budování komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (KI ISVS) je úspornou cestou. Zakotvení tohoto procesu je provedeno v Rámcové smlouvě o poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy z října 2001 mezi státem, zastoupeným ÚVIS, a poskytovatelem ČESKÝM TELECOMEM, a. s. [ Z domova ]

Doménová revoluce ve veřejné správě?
Koncem loňského roku se sdružení CZ.NIC rozhodlo svěřit pět domén druhé úrovně (gov.cz, edu.cz, mil.cz, org.cz a int.cz) Úřadu pro veřejné informační systémy. Nyní ÚVIS přichází se standardem, který říká, jak by tyto domény měly být využity. Dojde k přeadresování celé veřejné správy do domény gov.cz? [ Z domova ]

Nelehká orientace pro uživatele
Standard ISVS pro tvorbu doménových jmen navrhuje přeměnu současných domén používaných ve veřejné správě, včetně měst, obcí a různých úřadů. Působí však jako by ho vytvářel laik na veřejnou správu nebo vědec bez znalosti potřeb českého občana. Cítím potřebu se vyjádřit, abych přispěl do diskuse, která by mohla být předznamenáním opaku významu slova "bořit". [ Z domova ]

Zlatý erb může zvítězit
Stockholm Challenge Award je prestižní celosvětová soutěž vyhlašovaná za účasti Evropské komise pro nejlepší projekty na podporu informační společnosti. Soutěž Zlatý erb se umístila v konkurenci téměř 600 projektů ze 78 zemí ve finále a má tak šanci zvítězit. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu