Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Česká pošta dostává mandát pro významné změny

Ročník: 2010, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Ministr vnitra Radek John a generální ředitelka České pošty, s. p., Marcela Hrdá podepsali memorandum mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a e-governmentu.

Cílem tohoto dokumentu o dlouhodobém rozvoji vzájemné spolupráce je hlavně zefektivnění fungování ICT ve veřejné správě a podpora služeb e-governmentu v České republice. V souladu s programovým prohlášením vlády ze 4. srpna 2010 budou obě strany spolupracovat také na řešení konsolidace financování služeb e-governmentu a služeb ICT využívaných orgány veřejné správy.

"Prohloubení spolupráce s Českou poštou, v čele s generální ředitelkou Marcelou Hrdou, považuji za jeden z důležitých nástrojů pro dosažení úspor a zároveň významné zlepšení elektronické komunikace mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými," uvedl ministr vnitra Radek John a dodal: "Česká pošta je na základě platných smluv subjektem realizujícím hlavní pilíře e-governmentu. V návaznosti na stávající model spolupráce se podpisem memoranda stává hlavním partnerem MV ČR pro oblast e-governmentu a ICT. Ministerstvo dále přesune na Českou poštu nové portfolio aktivit a projektů v této oblasti. Tyto kroky jsou v souladu s vizí podniku, které předložil management České pošty zakladateli."

"Pro Českou poštu je toto memorandum významným dokumentem, který ji deklaruje jako partnera českého státu pro rozvoj jeho komunikační infrastruktury. Pošta se tak svým významem pro stát vrací do pozice, kterou v souladu s jejím posláním zastávala již v hluboké historii," řekla generální ředitelka České pošty Marcela Hrdá.

Česká pošta, která v přípravě na plnou liberalizaci poštovního trhu prochází rozsáhlou restrukturalizací, má podle Hrdé pro partnerství se státem veškeré předpoklady. Vysokou odpovědnost a realizační schopnosti v oblasti moderní elektronické komunikace prokázala nejenom při zřizování rozsáhlé sítě Czech POINTů, ale především při provozování Informačního systému datových schránek.

"V době pozvolného úbytku části klasických poštovních služeb je orientace na elektronické služby klíčová. Přirozené ztráty výnosů především z listovních zásilek musí pošta nahradit zvýšením výnosů z nepoštovní činnosti. Jako důvěryhodný partner státu také chci, abychom byli ve všech aktivitách plně transparentní," dodala Marcela Hrdá.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu