Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Třetí pracovní setkání informatiků ORP v Kladně

Ročník: 2010, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

V listopadu letošního roku se v Kladně uskuteční již třetí pracovní setkání informatiků ORP z celé republiky. Dvě předchozí setkání se podle ohlasů účastníků zdařila, byla pro všechny přínosem a zdrojem zajímavých informací. Zároveň jsme rozšířili naše setkávání na jaro na konferenci ISSS v Hradci Králové, kam bylo Statutární město Kladno přizváno jako partner a kde jsme byli požádáni o moderování jednoho z tematických bloků. Také tato akce měla velice kladný ohlas.

Chvála od kolegů samozřejmě velice těší, ale i zavazuje, a proto se i v letošním roce snažíme zajistit zajímavý program s tématy, která jsou v současné době pro nás všechny nejpalčivější.

Setkání se uskuteční 29. 11. 2010 od 11 hodin v Kladně. Program konference je prozatím předběžný, ale doufáme, že se nám všechny oslovené podaří přesvědčit a do Kladna na podzim přijedou.

Program

  1. Stav podaných a schválených projektů, stav vyčerpaných a volných alokací – OP LZZ 40, 53, 57, IOP – 06, 08, 09. Harmonogram nových výzev – OSF MV ČR.
  2. Výběrová řízení v projektech financovaných ze SF EU – CRR SČ.
  3. Problematika časových razítek – Ing. Šedivý – soudní znalec v oblasti kryptografie a certifikace.
  4. JIP – jednotný identitní prostor eGovernment – Ing. Václav Koudele, Plzeňský kraj.
  5. Stav a budoucnost eGovernment v ČR – Ing. Ondřej Felix, hlavní architekt eGovernmentu.
  6. Stav ISUI a RUIAN – Ing. Tomáš Holenda.
  7. Vize a realita projektů eGovernment v ORP Kladno – Ing. Pavel Rous, Ing. Simona Rákosová.
  8. Diskuse na různá témata.

Ing. Simona Rákosová, Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu