Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Sedm miliard z EU

Ročník: 2010, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Boj proti korupci, bezpečnostní opatření proti živelným pohromám, vybavení úřadů moderními technologiemi, to je jen zlomek projektů financovaných z Evropské unie, které od začátku roku podpořilo Ministerstvo vnitra. V rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo již schváleno přes pět tisíc projektů za více než sedm miliard korun.

Ministerstvo vnitra má v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na starosti podporu modernizace informačních technologií ve veřejné správě, rozvoj lidských zdrojů a zlepšení služeb bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Do konce května bylo podpořeno již 5549 projektů za 7 419,7 milionů korun.

Graf

V praxi to znamená, že byly schváleny například projekty elektronického zadávání veřejných zakázek, což by mělo přispět k boji proti korupci. V rámci zavádění systému e-governmentu byly také podpořeny projekty vzdělávání úředníků v práci s informačními a komunikačními technologiemi. To by mělo usnadnit celkovou elektronizaci veřejné správy. Digitalizace historicky cenných fondů se díky příspěvkům ze strukturálních fondů dočká i Národní knihovna.

Veškeré informace ke strukturálním fondům Evropské unie administrované Ministerstvem vnitra, včetně seznamů příjemců, naleznete na www.osf-mvcr.cz.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu