Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Praha: Zakázky pod lupou

Ročník: 2010, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

Jedním z projektů oceněných v populární soutěži Zlatý Erb, jejíž výsledky byly vyhlášeny na konferenci ISSS 2010 v Hradci Králové, je nový informační systém Magistrátu hlavního města Prahy "Zakázky pod lupou", který nabízí přehled výběrových řízení magistrátu a kompletní informace o nich. Vítězný projekt kategorie "Nejlepší elektronická služba" běží na stránkách Portálu hlavního města www.praha.eu od loňského roku.

Aplikace Zakázky pod lupou poskytuje informace o výběrových řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb. i o dalších výběrových řízeních nepodléhajících zákonu o veřejných zakázkách, které byly dosud zveřejňovány především na úřední desce. Cílem systému Zakázky pod lupou je poskytnout účastníkům výběrových řízení i široké veřejnosti dostupnou a přehlednou evidenci veřejných zakázek, a učinit tak tuto oblast maximálně transparentní.

Cenu za nejlepší elektronickou službu na ISSS 2010 převzal radní hl. města Prahy Mgr. Milan Pešák s kolegy
Cenu za nejlepší elektronickou službu na ISSS 2010 převzal radní hl. města Prahy Mgr. Milan Pešák s kolegy

"Magistrát hlavního města Prahy tímto způsobem reaguje na kritiku netransparentního zadávání veřejných zakázek. Nová aplikace umožňuje úplnou a kompletní evidenci veškerých zakázek magistrátu. Část těchto informací je zpřístupněna také široké veřejnosti, která tak může získat přehledné a ucelené informace o tom, jaké zakázky jsou hlavním městem vypsány, kdo o ně soutěží, kdo je hodnotí a podle jakých kriterií, kdo zakázku realizuje a v jakém stavu v rámci svého životního cyklu se zakázka nachází." (výtah z preambule zadávací dokumentace odboru informatiky)

Na webové adrese http://zakazky.praha.eu naleznou občané kromě seznamu aktuálně probíhajících výběrových řízení i archiv dříve vyhlášených a ukončených řízení. Na stránkách jsou prezentovány údaje o zakázkách přesahujících cenové limity 1 mil. korun u stavebních zakázek a 500 tisíc korun u objednávek služeb a dodávek hmotného majetku.

Vytvoření aplikace a její integrování do Portálu hlavního města Prahy představuje důležitý krok na cestě přiblížení veřejné správy občanům díky využití nových technologických a komunikačních prostředků, jak si stanovila Rada hlavního města Prahy ve svém programovém prohlášení. Informační systém "Zakázky pod lupou" zásadně přispívá k větší transparentnosti, omezuje v maximální míře prostor pro korupční jednání a umožňuje lepší kontrolu nakládání s veřejnými prostředky i majetkem města.

Struktura aplikace nabízí základní členění z pohledu času na probíhající nebo ukončená výběrová řízení a následující podrobnější klasifikaci podle předmětu zakázky do tří kategorií – stavební zakázky, objednávky služeb a dodávky zboží. Soubor údajů obsahuje kromě čísla, názvu, data vyhlášení výběrového řízení, lhůty pro podání nabídky a předmětu veřejné zakázky také základní hodnotící kritérium, seznam všech zúčastněných uchazečů, kteří podali nabídku, pořadí uchazečů a název a identifikační číslo vítězného uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva. Vyhledávací systém aplikace nabízí filtrování a třídění záznamů například podle typu zakázky, jejího stavu, odboru, který vypsal řízení, dodavatele nebo ceny.

Systém umožňuje evidenci neomezeného množství veřejných zakázek a ostatních typů výběrových řízení včetně dříve uveřejněných oznámení a evidenci dalších doplňujících informací o veřejných zakázkách. Aplikace je připravena pro další rozšiřování a integraci nových druhů dat a dokumentů určených veřejnosti.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu