Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Technologie IBM pomáhají e-Děčínu

Ročník: 2010, Číslo: 3, Rubrika: Z domova

S postupnou digitalizací veřejné správy přibývají v České republice další města, která si uvědomují nutnost modernizace svých informačních technologií. Města jako samosprávy totiž neposkytují služby pouze pro své obyvatele, ale i pro desítky dalších obcí ve své působnosti. Právě takovým příkladem je statutární město Děčín, které musí zajistit efektivní fungování celého systému všech svých složek. K tomu mu napomáhají moderní technologie, které však kladou velké nároky na IT infrastrukturu. A právě proto se město rozhodlo razantně zmodernizovat své IT a vybudovat moderní výpočetní centrum využívající technologie na bázi Blade.

S pomocí technologií k efektivnějšímu fungování

Děčín s 80 tisíci obyvateli ve svém správním obvodu si uvědomuje, že moderní úřad musí vycházet občanům a organizacím, které potřebují jeho služby, maximálně vstříc. Dokladem je vlna elektronizace státní i místní správy a samosprávy. Děčín využívá Czech POINTy, které usnadňují občanům komunikaci s úřadem; spisová služba a úřední deska mají své elektronické podoby a dochází k postupnému propojování úřadů prostřednictvím Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Navíc minulý rok vstoupila v platnost povinnost pro subjekty veřejné správy používat datové schránky.

Všechny tyto aplikace kladou velké nároky na informační technologie a pokud fungují odděleně bez společné platformy, mohou lehce přestat plnit svou funkci plnohodnotně. Z tohoto důvodu se Děčín rozhodl konsolidovat svou IT infrastrukturu, aby splnil všechny požadavky, které vyvstávají v souvislosti s digitalizací. V Děčíně zajišťuje IT služby pro magistrát provozní a organizační odbor, který měl o řešení sice jasnou představu, ale musel pro něj najít vhodného dodavatele s již konkrétním, na míru šitým řešením. Nakonec odbor vyhodnotil ve výběrovém řízení jako optimální nabídku řešení společnosti ITS, a. s., která využila technologie IBM a virtualizační nástroje. Ty zajistí dostatečný výkon a spolehlivost, zároveň ponechávají dostatek prostoru pro další rozšíření. Bez užitku ale nebude ani původní technologické zařízení – to bylo přestěhováno do jiné lokality a v současné době slouží jako záložní kapacita (Disaster Recovery).

"Původní řešení, kdy byly jednotlivé provozované služby rozloženy na řadě serverů, bylo nevyhovující. Nebyli jsme schopni zajistit dostatečnou kvalitu a dostupnost služeb, chyběl nám výpočetní výkon i diskové kapacity. V technologii blade a virtualizaci jsme našli řešení našich problémů," vysvětluje důvody pro modernizaci Tomáš Kejzlar, vedoucí oddělení IT statutárního města Děčín.

Virtualizační technologie VMware umožní bezproblémový běh všech různých systémů, které dnes pracovníci magistrátu využívají. Vedle již zmíněných služeb Czech POINTu, úřední desky a spisové služby jde o systém pro správu dokumentů, e-learningové aplikace, geografický informační systém, ale i běžné poštovní servery a další systémy.

Nové technologické centrum tak městu umožní bezproblémový běh potřebných aplikací zajišťujících služby vyplývající ze zákonů, ale současně díky sjednocení infrastruktury zjednoduší správu celého řešení a nabízí dostatek prostoru pro další rozšíření. Navíc byla investice z větší části zaplacena prostřednictvím Strukturálních fondů EU.

A na závěr musíme zmínit, jak se modernizace IT děčínského úřadu dotýká přímo jeho obyvatel, protože to je vlastně to nejdůležitější. Díky efektivní IT infrastruktuře může totiž každý obyvatel Děčína využívat speciální portál www.e-decin.cz, který poskytuje část služeb běžících v technologickém centru, což lidem usnadňuje vyřizování úředních věcí a nabízí jednodušší přístup k informacím.

Roman Hlaváč, Mid Market Solution Manager IBM

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu