Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Konference ISSS vstupuje do druhého desetiletí

Ročník: 2008, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena mezinárodní konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a konferencí LORIS.

"Konference ISSS je v současné době nejen renomovanou a zároveň nezávislou platformou pro výměnu zkušeností z mnoha různých oblastí veřejné správy, ale také ideálním místem pro prezentaci příkladů dobré praxe," poznamenává RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Právě toho si účastníci posledních ročníků cení podle provedených průzkumů nejvíce. Proto se budeme snažit jim v programu jedenáctého ročníku věnovat poměrně značný prostor a zároveň dáme širší prostor tématům, o která byl v minulých letech největší zájem."

Podle všech předpokladů bude letos kongresové centrum Aldis opět nabito k prasknutí. Počet registrovaných účastníků během posledních ročníků pravidelně překračuje 2 tisícovky (v případě jubilejního desátého ročníku v roce 2007 dokonce překročil číslo 2100) a rapidně roste i zájem vystavovatelů, především z řad dodavatelů ICT a služeb do sektoru veřejné správy (u příležitosti 10. ročníku se jich ve výstavní části představilo přes 110).

Přehlídka osobností

Mezi účastníky konference se tradičně objeví řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých mést a obcí, řada dalších pracovníků státní správy a samosprávy, stejně jako odborníků i manažerů velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií. Jako obvykle lze počítat i s řadou hostů z mnoha evropských zemí -- zástupců evropských úřadů a organizací, nevládních organizací, evropských sítí, celostátních institucí, regionů, měst a obcí.

Konferenci ISSS poskytl oficiální záštitu ministr vnitra ČR Ivan Langer, pracovnímu setkání V4DIS, které se v rámci programu koná již popáté, pak podobně jako v případě předchozích dvou ročníků předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. V dlouhém seznamu významných hostů, kteří se v Hradci Králové objeví, nebudou určitě chybět ani další reprezentanti vrcholných státních institucí, členové vlády a zástupci odborných ministerstev, která se na části programu konference podílejí.

Bohatý program

Program konference ISSS 2008 naváže na dosavadní nejčastější témata, tzn. na problematiku e-governmentu v České republice, tentokrát s podtitulem "EGON žije!", otázky bezpečnosti informačních systémů či archivace, multiplatformní služby pro občany, portály veřejné správy nebo aktuální problémy související s komunikační infrastrukturou veřejné správy, systémy GIS a mapovými službami. Svoje ucelené bloky budou mít i některá aktuální témata dneška, jako například katastr nemovitostí, kde se účastníci seznámí se všemi novinkami v této oblasti včetně problematiky digitalizace map, informačního systému katastru, přístupu ke směrnici INSPIRE apod., rozvoj využívání ICT technologií ve zdravotnictví (eHealth) nebo cestovním ruchu (eTurismus), digitalizace televizního vysílání či elektronizace soudnictví (eJustice), o níž byl v průběhu minulého ročníku skutečně mimořádný zájem.

Na pořad jednání přijdou i informace o financování projektů ze zdrojů EU, rozvoj e-learningu, přípravě základních registrů či o povinnostech samosprávy v souvislosti s novelami zákonů a norem v oblasti ICT. Svůj prostor dostanou již zmíněné "best practices" měst, obcí a regionů a v programu mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS také výměna zkušeností s partnery z Evropské unie a zemí Visegrádské čtyřky.

Večery patří udělování populárních cen

Tradiční součástí programu konference ISSS je každoročně vyhlašování cen oblíbených soutěží. V předvečer konference -- v neděli 6. dubna -- bude jako obvykle předána cena Český zavináč, která je určena osobnosti nebo subjektu, který se v uplynulém roce významně podílel na rozvoji informační společnosti v České republice. V rámci slavnostního společenského večera v pondělí 7. dubna je pak vyhlašování dalších cen jedním z hlavních bodů programu -- svoje vítěze a oceněné najdou soutěže Zlatý Erb (včetně zvláštních ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, zvláštní ceny ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup či ceny veřejnosti sdružení BMI), mezinárodní Eurocrest či oblíbená soutěž Biblioweb o nejlepší knihovnu. Mezi dalšími oceněními má svoji váhu i cena ministra informatiky ČR určená osobnostem, sdružením, projektům nebo firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti, kterou v loňském roce získal u příležitosti jubilejního desátého ročníku právě organizační tým konference ISSS.

Pořadatelé, partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, setkání V4DIS je pod taktovkou sdružení Český Zavináč. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě se tradičně podílejí i některá odborná ministerstva i subjekty komerční sféry. Generálním partnerem ISSS 2008 je Česká spořitelna. Konference je také jako obvykle zařazena do oficiálního programu Března -- měsíce internetu.

-pk-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu