Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Projekt eParticipate a další

Ročník: 2008, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Rozhovor s hejtmanem kraje Vysočina Mgr. Milošem Vystrčilem

Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
Jaké hlavní formy a způsoby podpory rozvoje informatiky, které v kraji uplatňujete?

Rozvoj informatiky chápeme ve třech rovinách. Především jako prostředek rozvoje regionů -- silná ICT infrastruktura v celém území pomáhá vyrovnávat rozdíly, je platformou pro rozvoj veřejné správy, pomáhá vytvářet nová pracovní místa a vytvářet zdravé konkurenční prostředí. Informační technologie jsou dále nástrojem komunikace, umožňují sdílet informace a znalosti ve společnosti i v rámci profesních skupin, což přispívá ke zvyšování kvality a efektivity práce, zajištění mobility občanů a zatraktivnění regionu například pro cestovní ruch. Za třetí jsou ICT významným komunikačním nástrojem pro sociálně či zdravotně znevýhodněné skupiny obyvatel, přispívají k začleňování ohrožených sociálních skupin do společnosti a umožňují transparentní činnost veřejné správy a jednodušší podíl občanů na správě veřejných záležitostí. Pro financování těchto aktivit využíváme jak vlastních zdrojů, tak i zdrojů externích.

Již v minulém čísle jsme podrobně popisovali akce uplynulého období v kraji. Které projekty budou realizovány v roce 2008 a jaký je výhled do budoucnosti?

Rok 2007 byl rokem přípravným, vytvořily se podkladové studie k zásadním projektovým záměrům a v rámci mezinárodní spolupráce jsme předjednali možná budoucí partnerství. To nám do roku 2008 dalo základ, který bychom rádi zúročili v realizaci pro nás zásadních investičních akcích (rozšíření krajské páteřní sítě ROWANet, ICT ve zdravotnických zařízeních, rozvoj datového skladu kraje), mezinárodních projektech či úspěšnému dokončení těch stávajících. Zde mohu jmenovat projekt eParticipate, který umožňuje občanům kraje například sledovat přímé přenosy z krajského zastupitelstva včetně budoucího propojení s hlasovacím systémem zastupitelů.

Které konkrétní programy a dosažené výsledky představí kraj Vysočina na konferenci ISSS v Hradci Králové?

Konference ISSS v Hradci Králové bude pro nás opět příležitostí představit nové, netradiční příklady využití informačních technologií ve veřejné správě.

Rádi bychom prezentovali zkušenosti s budováním krajského datového skladu a analytického portálu, v souvislosti s tím pak změnu chápání práce úředníka jako zpracovatele informací směrem k pokročilému analytikovi.

Druhou aktivitou, zajímavou zejména pro síťové specialisty, pak bude představení technologie datových úložišť SAN/NAS, která nám umožňuje zálohování obrovských datových sad v geograficky oddělených lokalitách a tím i větší bezpečnost těchto dat.

Třetím projektem, který plánujeme představit odborné veřejnosti je již výše zmíněný eParticipate, který by měl formou přenosů z jednání krajských orgánů umožnit ještě větší přiblížení činnosti kraje občanům regionu nebo i zájemcům z ostatních krajů.

Jsme přesvědčeni, že jen otevřenou a transparentní činností kraje a jeho samosprávy můžeme zlepšit pohled většiny společnosti na veřejnou správu obecně a ukázat užitečnost a smysluplnost existence krajů. Ostatní zajímavosti pak ponechám zatím v tajnosti, aby měli být účastníci konference také čím překvapeni. Nashledanou v dubnu v Hradci Králové...

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu