Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Elektronické novinky z Visegrádského fondu

Ročník: 2008, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Rok 2008 je pro Mezinárodní visegrádský fond devátým rokem existence. Za tu dobu se podařilo několikrát navýšit rozpočet Fondu, který sestává z rovných příspěvků členských států Visegrádské skupiny, na jeho současnou úroveň, a to 5 mil. €. Fond podpořil již více než 1700 grantových projektů v zemích Visegrádské čtyřky (V4), ale i v sousedních státech.

Navíc udělil skoro 400 magisterských a postgraduálních stipendií a skoro 50 uměleckých rezidentur -- stipendií udělovaných především mladým umělcům ze zemí V4 určených k jejich pobytům v zahraničních rezidenčních institucích.

Počínaje letošním rokem Fond otevírá nový grantový program. Pod názvem "Visegrad University Studies Grant" bude Fond udělovat stipendia institucím univerzitního typu, které vyvinou a nabídnou ve svých studijních programech specializované předměty věnující se střední Evropě, resp. Visegrádským zemím. Výška grantu udělovaného jednorázově a v plné výši je 15 tis. €. V případě zájmu bude možné v rámci tohoto programu zažádat také o grant na celý studijní program -- částka takového grantu dosahuje 50 tis. €.

Žádosti plně on-line

Přestože většina komunikace mezi Fondem a příjemci grantů či stipendisty probíhala již od založení Fondu v roce 2000 elektronicky. Teprve v letošním roce však Fond otevřel přihlašovací portál, který funguje plně on-line.

Systém pracovně nazvaný Visegrad Application Form znamená zjednodušení celého přihlašovacího procesu pro přihlašovatele (upozornění na chybějící informace, uzavřené otázky apod.), tak i pro kontrolory a projektové manažery na Fondu. Zajišťuje zároveň bezpečnost a archivaci všech dat, synchronizaci mezi elektronickou a papírovou formou přihlášky a především možnost jejího vyplňování kdykoliv přerušit a navrátit se např. až v momentě, ve kterém má žadatel připraveny veškeré skeny dokumentů, které je nutné nahrát.

Visegrad Application Form má v sobě zabudovánu také administrativní část, která umožňuje grantovým manažerům v reálném čase okamžitý přístup nejen k jednotlivým přihlášeným, ale generuje automatické přehledy všech přihlášených, schválených projektů, ale také nejčastějších nedostatků v přihláškách. Podrobné přehledy slouží archivaci veškerých dat a zároveň také statistickým přehledům za jednotlivá uzávěrková období či celkově za celou dobu programu.

V budoucnosti si lze představit -- a to především při dostupnosti elektronického podpisu u široké veřejnosti -- že celý systém může fungovat zcela v režimu on-line.

Hledání partnerů

Další novou elektronickou aplikací, která vzešla z podnětu samotných grantových žadatelů, je systém nazvaný Visegrad Find. Základní podmínkou žadatelů o granty u Visegrádského fondu je jejich spolupráce s partnery z jiných visegrádských zemí. U přeshraničních projektů (v případě sesterských měst či tradičně spolupracujících škol) se nepředpokládá, že by zajištění partnerů bylo velkým problémem. U projektů specializovaných, navíc odehrávajících se ve visegrádském "vnitrozemí", to však může být složitější. Visegrad Find umožňuje žadateli o grant, ale také umělci hledajícímu si rezidenční instituci v zahraničí, se jednoduše spojit s relevantními subjekty.

Jedná se o vlastně o obyčejnou elektronickou nástěnku s "inzeráty". Žadatel uvede základní charakteristiku svého projektu, časový horizont, ve kterém plánuje zažádat o grant, a také typ programu, a umístí svoji žádost na internetovou stránku Fondu. Potenciální zájemci o spolupráci jej poté mohou jednoduše kontaktovat -- jedinou podmínkou, kterou musí splnit, je uvedení e-mailové adresy.

Rok 2008 na Fondu otevírá nový, jednodušší a transparentnější režim přihlašování a správy grantových a stipendijních přihlášek, což je dobře také z toho důvodu, že většina programů se orientuje na širší středoevropský a východoevropský region. V roce 2007 více než 14 % grantových a stipendijních financí končilo v rukou ne-visegrádských příjemců. Fond tak dlouhodobě sleduje priority Visegrádské skupiny a orientuje se na východní dimenzi Evropské sousedské politiky (především na Ukrajinu a Bělorusko) a na státy západního Balkánu (zejména Chorvatsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii).

Důležité adresy

Mezinárodní visegrádský fond
(základní i rozšířené informace o Fondu, všech grantových a stipendijních programech a o uměleckých rezidencích)
Aplikace Visegrad Find
(elektronická "nástěnka" určená zájemcům o granty při hledání partnerů v jiných zemích V4)
Oficiální portál Visegrádské skupiny
(zajímavé odkazy na instituce v zemích V4, databáze esejů a článků o střední Evropě, současná dokumentární fotografie a dokumentární film, malý elektronický česko-maďarsko-polsko-slovensko-anglický slovník ad.)

Jiří Sýkora, International Visegrad Fund

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu