Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ISSS 2004 -- Hradec Králové 29.--30. března 2004

Ročník: 2003, Číslo: 4, Rubrika: Zajímavosti

Konference zaměřená na využití informačních systémů ve veřejné správě je určená zejména informatikům obcí, měst, krajských a ústředních úřadů, představitelům státní správy a samosprávy, starostům, hejtmanům a poslancům. Slouží k výměně názorů mezi uživateli a dodavateli informačních a komunikačních technologií. Součástí konference je rovněž její mezinárodní část LORIS -- významné evropské setkání věnované problematice informační společnosti.

V současné době se již připravuje nastávající, již sedmý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Připomeňme si, že hlavním partnerem šesté konference byla Česká spořitelna, a. s., a zúčastnilo se celkem 1853 účastníků, z nichž 32 % bylo ze samosprávy a jejich organizací, 38 % z orgánů státní správy a 17 % z komerční sféry. Zahraniční účastníci přijeli z 27 zemí. Stěžejním bodem programu byla prezentace nového Ministerstva informatiky, E-government, financování informatizace, komunikační infrastruktura a formy komunikace veřejné správy s občany prostřednictvím elektronických médií a informačních systémů aj.

Z dotazníkové akce účastníků vzešlo hodnocení úrovně konference. Na škále od 1--nejhorší do 10--nejlepší byl průměr celkového hodnocení 8,298. Představuje to vysoké uspokojení účastníků s informační úrovní, komunikací s pořadateli i s konferenčními materiály. Účastníci akce doporučovali, aby větší prostor dostali uživatelé IT, což pořadatelé podporují. Proto přijeďte na konferenci ISSS 2004.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu