Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

eNorsko

Ročník: 2001, Číslo: 3, Rubrika: Ze zahraničí

Věděli jste, že Leiv Eiriksson, Viking norského původu objevil kolem roku 1000 n. l. Ameriku? Roald Amundsen vztyčil v roce 1911 jako první člověk norskou vlajku na Jižním Pólu? Norsko je kolébkou lyžování? Polární záře vzniká zachycením nabitých částic slunce v magnetickém poli Země, které způsobí, že molekuly vzduchu a atomy se rozsvítí? Nobelova cena míru je udělována v Norsku? Norsko je konstituční monarchie? 67 % obyvatel Norska používá Internet?

e-Norway

386 598 km2 norského území obývá zhruba 4,5 mil. obyvatel, hlavním městem je Oslo. Pro srovnání na českých 78 866 km2 se tísní asi 10,3 mil. lidí. Vzhledem k řídkému osídlení a velkým vzdálenost je pro Nory možnost kvalitní komunikace nezbytná. V návaznosti na Akční plán Evropské komise e-Europe byl vloni schválen norským parlamentem tzv. e-Norway (dále se aktualizuje každých šest měsíců). Jedná se o program rozvoje informační společnosti v Norsku, který se řídí třemi hlavními zásadami: dostupnost, znalost, bezpečnost.

Akční plán

Do 1. 8. 2001 by měl být předán parlamentu návrh zákona na zrovnoprávnění komunikace elektronické s papírovou. V současnosti se upravuje asi 300 zákonů, které toto zrovnoprávnění zatím neumožňují.

Jedním z  bodů programu je zajištění 24 hodinového přístupu k veřejné správě, především pomocí informačních technologií.

e-Municipality

Některé z dalších priorit programu e-Norway jsou například podpora internetových projektů rozvíjejících informovanost na lokální úrovni, dostupnost počítačů ve školách pro veřejnost ve večerních hodinách, počítačová gramotnost pro učitele, on-line vzdělávání, zřízení národního portálu pro e-commerce jako místa pro střetávání komerční sféry a veřejné správy, schválení zákona o elektronickém podpisu, portál o zdraví pro veřejnost.

Jako přílohu Akčního plánu eNorway 2.0 připojila Norská asociace lokálních a regionálních zastupitelských úřadů plán eMunicipality, který se zabývá rozvojem informačních technologií v rámci lokální veřejné správy.

Pro města a obce z programu plyne povinnost používat informační technologie na podporu lokální demokracie, vytvářet virtuální styčné body na úřadech, podporovat elektronický styk mezi občanem a radnicí, zřizovat veřejně přístupné a jednoduše ovladatelné terminály a kiosky, rozšiřovat nabídku e-služeb pro občany.

Rjukan kommune

Vlastní webové stránky má 63 % samospráv. Příkladem dobře fungující norské komunity (malého okresu) je Rjukan, městečko, které leží na severu Norska a je nazýváno kolébkou turismu. Proslavilo se hlavně Rjukanskými vodopády, jejiž velkolepost však byla zmenšena postavením vodní elektrárny před 2. sv. válkou. Zhruba 10 000 obyvatel se živí hlavně turismem, nedaleko je překrásný horský národní park Hardangervidda. Ve městě vedle radnice funguje knihovna, která je zároveň i místním komunikačním místem. Zde je možno získat turistické informace a elektronicky komunikovat s event. dopomocí ochotného knihovníka.

Proto až pojedete do Norska, neváhejte vstoupit do místa označeného i (informace) nebo kommune, jistě vám rádi v angličtině poradí.

Více informací o norské veřejné správě je možno získat na vládních stránkách.

Statistické údaje

  • Od května 2000 do května 2001 se počet domácností v Norsku připojených na Internet zvýšil z 42 % na 56 %.
  • Do konce roku 2001 by zhruba 50 % telefonních připojení mělo být pomocí linek ISDN.
  • Přestože norská vláda podporuje různými způsoby vývoj moderní informační společnosti, ceny za připojení k Internetu se v loňském roce zvýšily o 7 %.
  • 71 % škol je připojeno na Internet, ve třídách základních škol je 12,6 počítače na žáka, na středních školách se o jeden počítač dělí asi čtyři studenti.
  • 15 % norských daňových poplatníků předalo svá daňová přiznání pomocí Internetu v dubnu 2001.
  • 87 % praktických lékařů pracuje s Internetem.
  • 71 % lidí má mobilní telefony.

lp

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu