Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Mezinárodní úspěch Hradce Králové

Ročník: 2000, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Global Cities Dialogue (GCD) je iniciativa velkých měst celého světa, které si uvědomují význam informačních technologií pro jejich ekonomický a sociální rozvoj. Představitelé těchto měst navázali dialog, který má napomoci v rychlé výměně informací a zkušeností, k vytváření společných sítí a projektů a tedy k rychlému a efektivnímu rozvoji.

Koncem března 2000 se během 3. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové k této iniciativě připojila i řada měst z České republiky a dalších států Evropy (např. Riga, Vilnjus, Katowice a další). Rychle se rozvíjející iniciativa si vynutila i vznik jednoduché formální struktury. Primátoři měst zapojených do této iniciativy se sjeli na plenární zasedání, které se konalo během Světového fóra ve francouzském Nice 19.--20. 10. 2000. Českou republiku zastupovali za Svaz měst a obcí ČR Ing. František Dohnal a primátor Hradce Králové Ing. Oldřich Vlasák.

Vedle předsednictví francouzského města Issy-les-Moulinex byl do pozice místopředsedy vedle měst jako Buenos Aires, Seattle nebo Bamako zvolen Hradec Králové, zástupce střední Evropy. Tohoto ocenění se Hradci Králové dostalo v konkurenci několika dalších vážných kandidátů ze sousedních zemí zejména díky významným aktivitám a úspěchům úřadu města při zavádění moderních technologií do fungování státní správy a samosprávy a v neposlední řadě za aktivní podporu zmiňované konference. Vedle reprezentace tohoto regionu ve stálém výboru iniciativy GCD bude tedy Hradec Králové působit i jako jakýsi velvyslanec a koordinátor aktivit měst v kandidátských zemích, ucházejících se o vstup do Evropské unie.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu