Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2005 Titulní strana čísla 4/2005, asi 80 kB
Vyšlo 22. 9. 2005

  Archiv čísel
5/2005
4/2005
3/2005
2/2005
1/2005

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Služby pro obce i města
S rozvojem informačních a komunikačních technologií (IT) stále narůstá význam elektronické komunikace v činnosti všech orgánů veřejné správy. V plném rozsahu to platí i pro obecní a městské úřady. Dnes je používání počítačů samozřejmostí. Klade to nároky na kvalifikovanost pracovníků, ale i na tvorbu ucelených informačních systémů, které jsou v obcích a městech využívány. [ Z domova ]

MUNIS -- informační systém pro obce a města
Informační systém MUNIS pro města a obce byl na trh uveden v roce 1996 (tehdy pod názvem Triada pro Windows) a vycházel z dlouholetých zkušeností provozu staršího systému Triada pro DOS u několika stovek zákazníků v celé ČR. Nový systém určený s přepracovanou koncepcí a s použitím modernějších technologií slouží mnohem širšímu spektru zákazníků. [ Z domova ]

Nový správní řád a elektronická komunikace
Podle současného stavu legislativy nabude 1. ledna 2006 účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy úřadů územně samosprávných celků. [ Z domova ]

Úřední deska MUNIS
V současnosti je úřední deska definovaná § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích. Od 1. 1. 2006 se tento paragraf ruší a v souvislosti s novým správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) se nahrazuje § 26 tohoto zákona. [ Z domova ]

Elektronická podatelna MUNIS
Na základě platné legislativy musí každý orgán veřejné moci, který přijímá podání podle správního řádu, občanského soudního řádu, trestního řádu anebo zákona o správě daní a poplatků, mít zřízenu elektronickou podatelnu. Provoz elektronické podatelny se řídí přesnými pravidly danými vyhláškou č. 495/2004 Sb. Definované postupy jsou obdobou příjmu klasických podání převedených do elektronické podoby. [ Z domova ]

Spisová služba -- nové předpisy
Od 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost několik nový právních přepisů, které se týkají vedení spisové služby na městských a obecních úřadech. [ Z domova ]

Nový způsob informování (hromadné rozesílání SMS prostřednictvím Internetu)
Na základě mnoha článků z informačních zdrojů věnujících se oblasti státní správy a samosprávy dnes můžeme říci, že mezi obcemi a městy vzrůstá obliba moderního způsobu informování občanů i pracovníků úřadů a institucí. Jedná se o hromadné rozesílání SMS zpráv přímo na mobilní telefony příjemců. V tomto článku Vám představíme řešení společnosti Triada, které vzniklo před dvěma lety a v současné době jej využívá již několik desítek zákazníků. Služba iMUNIS SMiS je určena pro hromadné rozesílání SMS prostřednictvím Internetu a je součástí nového informačního systému iMunis. Služba umožňuje úřadu efektivně informovat občany o dění v obci a samozřejmě komunikovat s definovanými skupinami dalších adresátů. [ Z domova ]

Solón -- elektronická publikace pro pracovníky veřejné správy a knihoven
Starořecký filozof Solón byl athénský státník a symbol moudrosti se schopností orientovat se i v těch nejsložitějších situacích. Elektronická publikace se stejným názvem se snaží být mezi řadou informačních zdrojů tím, čím byl Solón mezi státníky řeckých obcí. Obsahuje spoustu důležitých informací z oblasti veřejné správy a pravidelně se v ní objevují všechny podstatné novinky ze státní správy a samosprávy. [ Z domova ]

Legalizace a vidimace
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace) a o ověřování pravosti podpisu (legalizace), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obecním a městským úřadům provádět vidimaci a legalizaci. [ Z domova ]

Elektronická matrika se stává povinností
Tento článek je určen všem úřadům vykonávajícím působnost na úseku matrik podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. července 2001, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 2, které nabude účinnosti k 1. lednu 2006. Podle tohoto ustanovení se matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy souběžně vedou pomocí výpočetní techniky. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu