Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2005 Titulní strana čísla 1/2005, asi 80 kB
Vyšlo 21. 2. 2005

  Archiv čísel
5/2005
4/2005
3/2005
2/2005
1/2005

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Vladimíra Mlynáře, ministra informatiky

Jaký je Váš vztah ke konferenci Internet ve státní správě a samosprávě?

Internet ve státní správě a samosprávě je z pohledu Ministerstva informatiky jednou z nejdůležitějších akcí v kalendáři. Toto setkání představitelů veřejné správy, odborné veřejnosti i dodavatelů konkrétních řešení pro e-Government je také příležitostí k představení výsledků i současných projektů ministerstva. Hradecký Aldis je navíc v době konání konference ISSS po dva dny v roce jedinečným prostředkem ke komunikaci vedení resortu se zástupci samosprávy, se zástupci obcí, měst, krajů i s jejich informatiky.

[ Rozhovory ]

Efektivita výkonu veřejné správy
Ve dnech 4. a 5. dubna se v Hradci Králové uskuteční již osmý ročník tradiční konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2005. V kongresovém centru Aldis se opět sejdou zástupci státních orgánů, subjektů veřejné správy, politiků, expertů i dodavatelů technologií. Ti všichni budou dva dny diskutovat o informatizaci společnosti a úrovni komunikace státních orgánů mezi sebou i s občany. [ Z domova ]

Březen vybízí k nákupům na internetu
Desítky procent z ceny zboží, u některých výrobků stovky i tisíce korun lze ušetřit při nákupu v internetových obchodech. Přesto využívá výhod internetového nakupování dosud jen malá část obyvatel České republiky. Proto zvolili organizátoři z BMI sdružení jako hlavní téma 8. ročníku Března -- měsíce internetu nakupování přes internet. [ Z domova ]

Národní politika pro vysokorychlostní přístup
Vláda v lednu 2005 schválila na návrh Ministerstva informatiky Národní politiku pro vysokorychlostní přístup. Její součástí je mimo jiné i ustanovení tzv. dotačního titulu na rozvoj vysokorychlostního přístupu, do něhož stát vloží finance ve výši 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu. [ Z domova ]

Nemoforum: diskuse a spolupráce nad informacemi o nemovitostech a uzemí
Sdružení Nemoforum, založené v České republice v říjnu 1999, slouží jako platforma pro diskusi a spolupráci orgánů veřejné správy (ministerstev a úřadů), zástupců měst a obcí, profesních svazů, komor, sdružení a vysokých škol vyvíjejících činnost v oblasti informací o nemovitostech a území. [ Z domova ]

Katastr je přístupný -- chtělo by to zásadní změnu myšlení
Katastr nemovitostí je veřejný dokument a každý má právo do něj za přítomnosti pracovníka katastrálního úřadu nahlížet a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty. Veřejnost katastrálního operátu je možno omezit jen z důvodů stanovených zákonem (například v případě utajovaných skutečností). [ Z domova ]

Jednotný informační systém o životním prostředí je užitečný
Jednotný informační systém o životním prostředí je budován v souladu s kompetenčním zákonem a v současnosti je ve fázi postupného propojování databází. V blízké budoucnosti bychom měli mít možnost z tohoto systému vyčíst všechny informace, které o dané lokalitě, aglomeraci nebo zdroji znečištění má státní správa ochrany životního prostředí k dispozici. [ Z domova ]

Informační místa pro podnikatele -- regionální síť expozitur se rozšiřuje
Hospodářská komora ČR začala svůj největší projekt Informační místa pro podnikatele realizovat v září 2003. Během prvních patnácti měsíců jeho existence byla v České republice vytvořena síť regionálních informačních míst a jejich expozitur, které jsou v současné době ve 104 obcích s rozšířenou působností, a dále je v provozu 21 oborových informačních míst. [ Rozhovory ]

"Odchozí zpráva neobsahuje viry." Ale co když přece...
Kolik z Vás má z doby více či méně minulé neblahou zkušenost z toho, že této marketingové větě uvěřili! Jak dosáhnout toho, aby tato informace, ať už ji čtete v příchozí nebo ji přidáváte do odchozí pošty, byla pravdivá? Uplynulý rok ukázal, že tento cíl umíme úspěšně plnit i v naší státní správě a samosprávy. [ Zajímavosti ]

V4DIS podruhé (Vysegrádská čtyřka pro rozvoj informační společnosti)
V letošním roce se ve dnech 3.--5. dubna v Praze a Hradci Králové již podruhé uskuteční v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) také mezinárodní setkání představitelů zemí Visegrádské čtyřky, nazvané konference Visegrádská čtyřka pro rozvoj informační společnosti (V4DIS). [ Z domova ]

Manifest znalostní společnosti (Obstojí ČR v globálním kapitalismu 21. st.)
Česká republika dnes stojí na křižovatce a je velmi pravděpodobné, že se vydá špatným směrem. Má před sebou totiž dvě cesty, z nichž ta špatná je schůdnější. [ Z domova ]

Český Telecom je spolehlivým partnerem pro veřejnou správu
Od roku 2001 je Český Telecom pověřen v rámci vládního programu výstavby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (KI ISVS) vybudováním a zajišťováním provozu této infrastruktury, zkráceně též nazývané Intranet veřejné správy. [ Z domova ]

Hewlett-Packard ve veřejném sektoru
Společnost HP má více než 10 000 systémových a softwarových odborníků, kteří jsou připraveni pomoci zákazníkům z veřejného sektoru vybudovat takové IT prostředí, jaké potřebují. [ Z domova ]

Spisová služba dle legislativy platné od 1. ledna 2005
Od 1. ledna 2005 vstoupilo v platnost několik nový právních přepisů, které se týkají vedení spisové služby na městských a obecních úřadech. Jsou to:

  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
  • Vyhláška č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
  • Zákon č. 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
[ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu