Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Informační hodnota webových stránek

Ročník: 2005, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Záznamy z jednání, záznamy o hlasování při rozhodování důležitých otázek, přehledy veřejných zakázek, to jsou informace, které občany zajímají a jejichž znalost umožní skutečnou kontrolu rozhodování veřejné správy. Některé úřady tyto informace na svých webových stránkách otevřeně a vstřícně uvádějí.

Weby většiny úřadů však málokdy takové údaje obsahují. To byl motiv pro realizaci projektu s názvem INFOLIGA, který představuje pořadí úřadů územní samosprávy v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky.

Metodika průzkumu

Měření údajů pro srovnání se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů atd. Srovnává se reálný informační obsah webů, aniž se přihlíží k politickému, výtvarnému, zobrazovacímu či marketingovému působení webových stránek. Nezapočítávají se filtrované informace (výběry z údajů, výtahy ze zápisů aj.). Hodnotí se pouze položky, vztahující se k otevřenosti a protikorupčnímu působení.

U každého webu bylo hodnoceno 42 dílčích položek webových prezentací, každou z několika hledisek (např. vypovídací schopnost a doba příslušné archivace). Obsažnost každého webu je dána součtem bodů za jednotlivé položky. Body za položku tvoří její informační hodnota a doba archivace násobená váhou položky. Váhu ovlivňuje to, zda je položka vůbec přítomna (váha 1), nakolik vystihuje podstatu věci (váha 2), její úplnost (váha 1) a váha doby archivace (2).

Zveřejněné výsledky

Kompletní pořadí 142 webů krajů, bývalých okresních měst a dalších vybraných obcí naleznete na www.otevrete.cz. Skupina hodnotitelů dokázala v době několika měsíců vypracovat pořadí podle typu úřadů (kraje, okresní města, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem, městské části), ale i z jiných hledisek. Na uvedeném webu naleznete hodnocení informační hodnoty webů v kategorii "dokumenty o jednání", "jmenovité záznamy hlasování", "úřední deska" aj.

K dispozici je také souhrnná statistika jednotlivých kategorií podle typů úřadů. Ze získaných dat např. plyne, že usnesení rady na webu zveřejňuje 100 % krajů a 75 % bývalých okresních měst, ale zápisy z jednání rady jen 7 % krajů a 13 % okresních měst.

Navazující fází výzkumu bude "samoobsluha". Na stránkách www.otevrete.cz bude úřadům dostupný formulář, pomocí kterého budou moci do Infoligy vstoupit. Publikací výsledků chce projekt výrazně změnit myšlení odpovědných činitelů o informační obsažnosti webových stránek.

Hodnocení krajů
Kraj Body
Kraj Vysočina 65
Praha 52
Liberecký kraj 35
Olomoucký kraj 35
Moravskoslezský kraj 34
Královéhradecký kraj 34
Jihomoravský kraj 34
Zlínský kraj 33
Karlovarský kraj 32
Jihočeský kraj 29
Středočeský kraj 28
Ústecký kraj 26
Plzeňský kraj 25
Pardubický kraj 24
Deset nejlepších
Umístění Název Body
1. Kraj Vysočina 64,84
2. Praha hl.m. 52,15
3. Tábor 44,94
4. České Budějovice 44,09
5. Olomouc 43,70
6. Hradec Králové 43,52
7. Brno 41,10
8. Jičín 38,07
9. Frýdek-Místek 37,90
10. Praha 6 37,66
Deset nejhorších
Umístění Název Body
133. Javorník 7,43
134. Ledeč nad Sázavou 5,60
135. Libouchec 5,60
136. Benešov nad Ploučnicí 4,76
137. Vyšší Brod 4,43
138. Praha 22 4,22
139. Koryčany 3,47
140. Pletený Újezd 3,00
141. Trnová 1,80
142. Vranov nad Dyjí 0,00

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu