Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

eGovernment a spolupráce evropských měst

Ročník: 2005, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Ve dnech 12.--14. října 2005 se v Praze konala konference TeleCities, na které se setkalo zhruba 150 odborných i politických představitelů evropských měst, států i asociací samospráv z celkem 20 zemí. V téměř 60 přednáškách byly prezentovány příklady zajímavých projektů, které se dotýkají problematiky modernizace veřejné správy a poskytování služeb občanům s využitím informačních technologií.

Konferenci uspořádal pražský magistrát, který na přípravě spolupracoval s mezinárodní organizací EUROCITIES, SMO ČR, Únií miest Slovenska i s dalšími partnery.

Dne 12. 10. se uskutečnilo setkání eGovernment v českých a slovenských městech. Na programu byly tematické bloky věnované strategiím měst pro oblast informatiky, rozvoji vysokorychlostní infrastruktury (broadband) a elektronickým službám. Ve dnech 13.--14. 10. následovala ústřední mezinárodní část EUROCITIES Knowledge Society Forum -- TeleCities 2005 Autumn Event, jejímž tématem byla spolupráce a efektivnost.

Specifika konference

Specifikou konference v Praze bylo zaměření na města. V části věnované českým a slovenským městům představila svá řešení například města Ústí nad Labem, Ostrava, Brno, Praha, Plzeň, České Budějovice, Martin. Mezi příklady z ostatních zemí Evropy byly prezentace měst či asociací z Finska, Velké Británie, Irska, Dánska, Švédska, Španělska, Německa a dalších zemí.

Všichni účastníci se shodli mj. na tom, že výměna zkušeností, poměřování a prosazování společných zájmů a zejména příklady dobré praxe (good practices) jsou přesně tím, co pomůže k rychlejšímu postupu měst, samozřejmě nejen českých, na pomyslné cestě k informační společnosti.

Konference nepochybně svůj cíl splnila. Potvrdila mimo jiné i to, že klíčem k úspěchu je spolupráce všech institucí veřejné správy, orientace na otevřenost a kvalitní nabídku služeb občanům, že některá úspěšná řešení mohou přebírat i velká města od menších a že naše města míří v rozvoji správným směrem, mají obdobné ambice i problémy. Dále potvrdila, že se nejen můžeme poučit ze zkušeností zahraničních partnerů, ale že se i naše města mají čím pochlubit, že se můžeme hrdě srovnávat s těmi, kdo patří k evropské špičce.

Z vystoupení účastníků

Pavel Bém, primátor hl.m. Prahy: "Vůle k otevření správy města směrem k občanům a jejich spoluúčasti je deklarována v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy. Stejné téma je nepochybně prioritou každého rozumného politika na úrovni města, regionu i státu. Je zcela zřejmé, že informační a komunikační technologie jsou klíčovým nástrojem k realizaci myšlenek označovaných pojmy jako eGovernment, eDemokracie či eCity."

Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu MV ČR: "Jsem rád, že ČR v mezinárodním srovnání v rámci EU nepatří k těm posledním z hlediska jednotlivých aspektů eGovernmentu, ale že v určitých momentech patří do přední skupiny. I v těch momentech, které jsou našimi představiteli samospráv kritizovány jsme v Evropě alespoň na průměrné pozici."

Vladimír Hořejší, náměstek ministryně informatiky MI ČR: "Letos jsme si nechali zpracovat studii, ze které vyplývá, že zhruba třetina občanů ČR splnila naše kritéria pro práci s počítačem a internetem. Zajímavé je, že např. v kategorii úředníků veřejné správy jsme zjistili lepší hodnoty, zhruba 50 %, než u učitelů středních škol, kteří se pohybovali na hodnotě průměru, tj. 30 %."

Na programu byl též slavnostní podpis Charty EUROCITIES k právům občanů ve znalostní společnosti. Svůj podpis k Chartě připojil Pavel Bém, primátor hl.m. Prahy a Jerzy Kropiwnicki, primátor města Lodz. Další města, jako Ostrava nebo Frankfurt, se k Chartě připojila u příležitosti pražské konference.

Charta EUROCITIES k právům občanů ve znalostní společnosti

Vznikla z iniciativy města Barcelona. Vyjadřuje se ke čtyřem základním právům: právo na přístup (k ICT infrastruktuře), právo na vzdělávání (vč. celoživotního), právo na informace on-line, právo na online účast (na veřejné správě). Města se přihlášením k principům charty zavazují ji dle svých podmínek implementovat do rozvoje města.

TeleCities

TeleCities je organizace, síť cca 130 evropských měst, zaměřená na problematiku rozvoje informační a znalostní společnosti. Byla založena v r. 1993 jako partnerská organizace Eurocities. Spolupracuje s dalšími sítěmi měst a regionů zaměřenými na ICT (Planet -- sdružení asociací, Erisa -- sdružení regionů, MajorCities -- velká města, Global Cities Dialogue apod.). V závěru r. 2004 byla organizace integrována s Eurocities a přejmenována na Eurocities Knowledge Society Forum (EKSF) -- TeleCities.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu