Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Knihovna roku je v Kostomlatech

Ročník: 2004, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Dne 8. října 2004 se uskutečnil v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt předání ceny Ministerstva kultury "Knihovna roku 2004". Ceny předal první náměstek ministra kultury Ing. Zdeněk Novák za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů.

Titul Knihovna roku 2004 v kategorii "základní knihovna" získala Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou (okres Teplice), kterou společně vedou manželé Hana a Miroslav Bláhovi. Knihovna je typická nápaditou kulturní, vzdělávací a informační činností. Svými aktivitami podporuje rozvoj tradic veřejného života v místě. Kromě hlavní ceny získaly zvláštní ocenění za rozvoj knihovnických služeb Místní knihovna v Babicích (okres Uherské Hradiště) a Obecní knihovna v Mydlovarech (okres České Budějovice).

V kategorii "informační počin" získal hlavní ocenění bývalý ředitel Národní knihovny ČR PhDr. Vojtěch Balík. Ministr kultury udělil cenu na návrh poroty za podíl Národní knihovny ČR na automatizaci knihoven v ČR a rozvoji digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů.

Další ocenění v této kategorii získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt "Poprvé do školy -- poprvé do knihovny," kterým iniciuje rozvoj dětského čtenářství u žáků 1. tříd.

Knihovna roku 2004

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena

Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou, Ústecký kraj

Statistické ukazatele knihovny:

 • počet obyvatel: 850
 • knihovní fond: 9 573
 • výpůjčky: 19 006
 • čtenáři: 221
 • návštěvnost: 2 923

Zvláštní ocenění

Místní knihovna v Babicích, Zlínský kraj

Statistické ukazatele knihovny:

 • počet obyvatel: 1754
 • knihovní fond: 13 000
 • výpůjčky: 12 800
 • čtenáři: 298

Obecní knihovna v Mydlovarech, Jihočeský kraj

Statistické ukazatele knihovny:

 • počet obyvatel: 268
 • knihovní fond: 3 900
 • výpůjčky: 2 400
 • čtenáři: 80

Kategorie informační počin

Hlavní cena

PhDr. Vojtěch Balík -- za podíl Národní knihovny ČR na automatizaci knihoven v ČR a rozvoji digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů.

V období jeho působení ve funkci ředitele Národní knihovny byly realizovány například významné projekty jako záchrana milionů ohrožených knih (centrální depozitář Hostivař), zahájení a podpora plošné automatizace knihoven (projekt CASLIN), start a rozvoj digitalizace ohrožených dokumentů (Paměť světa -UNESCO), aktivity pro ochranu knihovních fondů po živelných pohromách i významné koordinační a kooperační kroky NK ČR v rámci světového knihovnictví.

Zvláštní ocenění

Knihovna Jiřího Mahena v Brně -- za projekt "Poprvé do školy -- poprvé do knihovny"

Knihovna Jiřího Mahena (KJM) je druhá největší městská knihovna v České republice. Hraje nezastupitelnou roli v poskytování rovnoprávného přístupu k informacím a kulturním hodnotám všem vrstvám obyvatel. V průběhu roku nabízí široké volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti i pro dospělé. Vedle toho se knihovna pustila do nerovného boje s "nečtenářstvím" a pod názvem "Poprvé do školy -- poprvé do knihovny" získávají již prvňáčky ke vstupu do knihovny, aby poznali co jim nabízí. Široká škála aktivit a bezplatná registrace přivedla do knihovny 494 nových čtenářů.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu