Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se PhDr. Víta Richtera, náměstka ředitele NK ČR

Ročník: 2004, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

Jak hodnotíte letošní soutěž o nejlepší knihovnu?

Měli jsme radost, že ocenění "Knihovna roku" získalo již v loňském roce statut ceny Ministerstva kultury a získalo tak na prestiži. Základní výběr nejlepší knihovny v kategorie malých knihoven probíhal tradičně v rámci soutěže "Vesnice roku". Velmi oceňujeme, že knihovna se stala jedním z kriterií, kterým se hodnotí kvalita života v obcích. Titul "Knihovna roku 2004" v letošním roce získala knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou. Členové poroty se o knihovně, která působí v obci s počtem 830 obyvatel, vyslovovali pouze v superlativech. Pokud chcete vidět knihovnu, která žije a dýchá s životem obce -- jeďte do Kostomlat!

V čem spatřujete v posledních letech hlavní změny v práci knihoven?

Česká republika patří mezi země, které mají hustou síť knihoven pro každého zájemce. V posledních letech zaznamenaly knihovny velký rozvoj v souvislosti s využíváním informačních technologií a zejména internetu. Dnes je již samozřejmostí, že i malé knihovny používají při svých službách počítač a 2000 knihoven je již připojeno k internetu. Knihovny tak vytvářejí největší síť institucí, která obyvatelům nabízí přístup k veřejnému internetu. Pozitivně působí nový knihovní zákon, který podporuje spolupráci, zejména v oblasti služeb uživatelům. Díky dotačnímu programu poskytuji větší knihovny podpůrný servis knihovnám v malých městech a obcích - nakupují a zpracovávají literaturu, vzdělávají pracovníky a poskytují poradenství. To umožňuje i v menších knihovnách poskytování kvalitních služeb.

Jaký je význam knihoven v současné době rozvoje informatiky?

Řada studií potvrzuje, že knihovny mají v informačních společnosti velký rozvojový potenciál. Jejich hlavní doménou bude nadále zpřístupňování knih, časopisů a dalších "papírových" dokumentů. Na druhé straně budou knihovny zprostředkovávat přístup ke stále většímu objemu elektronických informací. Měly by být schopny zprostředkovat uživatelům knihy, informace a další dokumenty a propojovat svět "papírové" komunikace se světem digitálních dokumentů. Tato budoucnost však signalizuje pro knihovny celou řadu změn, musí působit v příjemném prostředí, být vybaveny informačními technologiemi a mít kvalifikované pracovníky.

Několik slov k internetizaci knihoven

V současné době je k internetu připojeno 2000 knihoven, což jsou ovšem pouze dvě třetiny. Mnoho knihoven používá např. připojení pomocí komutované linky. Vládou schválený Projekt internetizace knihoven by měl zajistit, aby všechny knihovny, poskytující veřejné služby byly do konce roku 2006 připojeny k vysokorychlostnímu internetu. Projekt bude řídit Ministerstvo informatiky a v týmu budou také zástupci obcí, krajů i knihoven.

Jak se knihovny zapojí do tohoto projektu?

Vstup knihoven bude dobrovolný, na základě podané žádosti. Každá knihovna bude moci získat kvalitní připojení k internetu a náklady na komunikační poplatky budou tři roky hrazeny ze státního rozpočtu. Na druhé straně si bude muset každá knihovna zajistit nezbytná koncová zařízení a především provozovat veřejnou internetovou stanici. Některé kraje připravují projekty do Společného regionálního operačního programu, které by mohly podpořit i získání koncových zařízení pro veřejný internet. V tomto případě bude nutno realizaci obou projektů velmi těsně koordinovat. Tato forma podpory využívání informačních technologií v knihovnách je velkou příležitostí pro knihovny i obce, pevně věřím, že ji využijí.

Antonín Eliáš

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu