Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Invex ve znamení veřejné správy

Ročník: 2001, Číslo: 5, Rubrika: Zajímavosti

Informační a komunikační technologie a jejich vliv na fungování veřejné správy, to bylo jedno z nosných témat, které poznamenaly průběh letošního veletrhu INVEX, který se konal v říjnu na brněnském výstavišti již po jedenácté. Význam informatiky pro státní správu i samosprávu svou přítomností na veletrhu zdůraznila řada významných osobností z politických i odborných kruhů.

"Informační a komunikační technologie se dotýkají života každého z nás a pokud si někdo myslí, že jim unikne, hluboce se mýlí. Kdo je chce v budoucnosti ignorovat, dělá strašnou chybu," konstatoval předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus v projevu, kterým veletrh INVEX zahajoval. Spolu s místopředsedou vlády ČR Vladimírem Špidlou, rektorem Masarykovy univerzity Jiřím Zlatuškou a dalšími se potom zúčastnil prestižního diskuzního fóra "Mění ITC politiku a solečnost?"

O konvergenci informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě se hovořilo na Telekomunikačním fóru. Ministr vlády karel Březina uvedl, že v nejbližším období se začne realizovat ve státní správě jednotná komunikační infrastruktura, kterou podle rozhodnutí vlády bude na základě celé soustavy smluv realizovat Český Telecom. Podle ministra je centrální státní správa velmi dobře vybavena počítačovou technikou. nyní se začíná uskutečňovat projekt informatizace krajů. Situace je nejhorší v malých obcích. Při budování jednotné komunikační infrastruktury se sníží investice na státní investiční politiku, které v roce 2002 mají činit cca 1,7 mld. Kč.

Potřeba financí

Dvoudenní konference "Informace pro 21.století" se v rámci veletrhu konala již po třetí. Přinesla mj. zajímavé názory mladých politiků (Ivan Langr, Vl. Mlynář). Například v západních zemích se běžná míra investic do IT pohybuje kolem dvou až tří procent rozpočtu. Český stát by tak měl investovat až 20 mld.Kč ročně, skutečnost je však třetinová.

Úterní dopoledne na INVEXU patřilo Ministerstvu vnitra. Jeho webové stránky jsou nejnavštěvovanější (100 tisíc přístupů denně). Resort představil novinky a na otázky novinářů odpovídali policejní prezident, náměstek generálního ředitele hasičského záchranného sboru a náměstek ministra Josef Postránecký. Uvedl, že Ministerstvo vnitra připravuje materiály pro informatiku veřejné správy. Každé obci má být poskytnuta státní dotace ve výši 50 tisíc korun na zakládání webových stránek a na proškolení pracovníků. Kvalita webových stránek některých obcí v ČR už dosahuje evropské úrovně.

V rámci veletrhu INVEX se konala rovněž konference krajských hejtmanů, věnovaná informatizaci krajské správy. Projekt ohrožuje nedostatek financí. První etapa informatizace dosud nezačala a na druhou etapu zatím nebyly schváleny potřebné peníze. Ministerstvo vnitra považuje napojení krajských úřadů na informační technologie za jednu z priorit procesu reorganizace státní správy. Pro akutní potřeby byla krajům uvolněna částka 22 mil. Kč. Pro první etapu se počítalo s částkou 198 mil. Kč, pro druhou etapu v roce 2002 se očekává 350 mil. Kč. V současné době vznikla hodnotící komise tvořená zástupci krajů i státních orgánů. Ta vybere ze tří návrhů systémového realizátora, který teprve bude pověřen realizací projektu.

Prestižní ceny

Cenu osobnost roku české informatiky získal generální ředitel společnosti Hewlett-Packard Pavel Kalášek za přínos ke změně chápání oblasti informačních technologií. V kategorii pedagogů a publicistů zvítězil ředitel vydavatelství Softwarové noviny Petr Koubský, který trvale oceňován pro svůj široký záběr, kvalitu vlastních textů, objektivní hodnocení a profesionalitu. Osobností roku 2001 českých telekomunikací se stal Milan Rusnák, ředitel společnosti GTS Czech.

Událost roku české informatiky a komunikací si letos z Brna odváží projekt Koncepce státní politiky ve vzdělávání -- internet do škol. Oceněn byl pro správnost myšlenky, která zajistí přístup k počítačové gramotnosti celému spektru naší mládeže.

Podle náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Müllnera to znamená pro celý tým obrovskou zodpovědnost. Projekt má plně fungovat v roce 2005 a obsahuje tři etapy. První skončí v okamžiku, kdy každá základní a střední škola v ČR bude vybavena počítačovou učebnou. Další část bude zajištění softwarové podpory, zahrnující vytvoření hlavního vzdělávacího portálu pro výuku různých oborů a předmětů. Třetí část obsahuje vzdělávání učitelů, s cílem zajistit jejich počítačovou gramotnost. Základním stupněm vzdělávání má projít 75 % učitelů.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu