Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Program VISK bude ukončen?

Ročník: 2001, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

V roce 1999 formulovala vláda cíl napojit všechny školy a knihovny na internet, zajistit školení knihovníků a učitelů. V oblasti knihoven byl v této souvislosti zahájen program "Veřejné informační služby knihoven" (VISK), který se stal jednou z priorit státní informační politiky. V letošním roce byl dotován částkou 105 mil. Kč.

V roce 1999 formulovala vláda cíl napojit všechny školy a knihovny na internet, zajistit školení knihovníků a učitelů. V oblasti knihoven byl v této souvislosti zahájen program "Veřejné informační služby knihoven" (VISK), který se stal jednou z priorit státní informační politiky. V letošním roce byl dotován částkou 105 mil. Kč.

Pro přípravu státního rozpočtu na rok 2002 vydalo ministerstvo financí pokyn, aby programy státní informační politiky nebyly financovány z centrálních zdrojů, ale byly zahrnuty do rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev. Usnesením vlády č. 594 z 13. 6. 2001 byl schválen Národní akční plán programu eEurope+ (Česká republika) a členům vlády bylo uloženo zajistit financování realizačních programů z rozpočtových kapitol jednotlivých resortů počínaje rokem 2002.

Ministerstvo kultury toto usnesení vlády nedodrželo a naopak rozhodlo o tom, že program VISK bude v roce 2002 zcela zastaven, neboť na jeho financování ve své rozpočtové kapitole nevyčlenilo žádné prostředky. Původně plánovaná částka činila 161 mil. Kč. Paradoxem je, že program VISK byl hodnocen jako jeden z nejlépe připravených a organizovaných programů státní informační politiky.

Důsledky zastavení

Zastavení podpory obecních knihoven při zřizování veřejných internetových stanic bude mít největší dopad na obyvatele malých měst a obcí. Koncem roku 2001 bude veřejný internet k dispozici v cca 1100 obcích a zbývá napojit více než 5000 malých obcí. V letošním roce díky programu VISK získá veřejný internet více než 540 obcí.

Zastavení programu neumožní naplnit zákon o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím publikovat informace z veřejné správy prostřednictvím internetu. Vlastní připojení má v ČR pouze 9 % obyvatel, internet zatím využívá maximálně 30 % populace, 58 % obyvatel přitom považuje náklady spojené s používáním internetu za příliš vysoké.

Přijatý knihovnický zákon, ukládá zřizovatelům, aby každá knihovna byla do konce roku 2006 napojena na internet. Knihovny, které nesplní tuto podmínku, ztratí výhody, které jim zákon poskytuje a budou nejspíše zrušeny. Důsledkem zrušení programu bude zastavení systematického vzdělávání knihovníků v dovednostech pro práci s ICT. Dojde k snížení efektivnosti využívání nakoupené technologie a k znehodnocení nebo nedostatečnému využívání investic v rozsahu 53 mil. Kč.

Z tiskové zprávy Svazu knihovníků a informačních pracovníků

Vyjádření Ministerstva kultury

Rádi bychom v programu VISK pokračovali, nezastavujeme jej, pouze v návrhu rozpočtu na rok 2002 je pro tento program zatím nula.

Dita Fuchsová, tisková mluvčí

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu