Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se P. Dvořáka, předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu

Ročník: 2006, Číslo: 4, Rubrika: Rozhovory

Jaké jsou hlavní výhody digitální televize?
Mezi často uváděné důvody pro přechod na digitální vysílání patří především zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším využitím možností doplňkových datových služeb. Vzhledem ke konkrétní situaci v možnostech kmitočtového spektra v podmínkách ČR je nutno za zásadní výhodu přechodu na digitální televizní vysílání nesporně počítat zásadní zvýšení programové nabídky a tedy i podstatné rozšíření plurality vysílání.

Jaké souvislosti a důsledky přináší přechod na digitální vysílání?

Rozvoj digitálního vysílání není jednoduchým procesem, bude mít nepochybně celou řadu očekávaných i neočekávaných důsledků a dopadů na řadu subjektů vč. politických, ekonomických a sociálních souvislostí. Tato podstatná změna způsobu příjmu televizního vysílání se bude týkat všech obyvatel, kteří si dosud pro příjem televizního vysílání používají platformu zemského analogového vysílání. Pro příjem digitálního vysílání si musí pořídit tzv. set top boxy nebo rovnou integrované digitální přijímače.

(Podrobněji k přechodu na digitální televizní vysílání)

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu