Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Úřední desky v praxi

Ročník: 2006, Číslo: 4, Rubrika: Z domova

Od 1. ledna 2006 musí vést všechny obecní úřady kromě klasické úřední desky také úřední desku elektronickou (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Na ní musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností, které se nachází na klasické úřední desce. Jestli tomu tak skutečně v praxi je jsme zjišťovali na pěti náhodně vybraných obecních úřadech z okresů Znojmo, Břeclav, Vyškov, Blansko a Brno-venkov.

Od 1. ledna 2006 musí vést všechny obecní úřady kromě klasické úřední desky také úřední desku elektronickou (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Na ní musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností, které se nachází na klasické úřední desce. Jestli tomu tak skutečně v praxi je jsme zjišťovali na pěti náhodně vybraných obecních úřadech z okresů Znojmo, Břeclav, Vyškov, Blansko a Brno-venkov.

Plaveč, okres Znojmo

Obec Plaveč se nachází asi deset kilometrů severně od Znojma a má 470 obyvatel. Elektronická úřední deska této obce je přístupná na jejích oficiálních webových stránkách -- www.obecplavec.cz, pokud tedy mají občané zájem si ji prohlédnout, je pro ně poměrně snadné si ji dohledat.

Klasická úřední deska obce není žádným způsobem označená a skládá se ze tří samostatných vitrín. V době, kdy jsme si ji prohlíželi, na ní bylo umístěno celkem deset informací. Část z nich informovala o historii obce (například o zámku v Plavči, kulturních památkách a faře). Dále zde byly informace o svozu velkoobjemového odpadu, o kandidátních listinách do zastupitelstev a o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Zveřejněno bylo také jedno usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Plaveč a jedna vyhláška Městského úřadu Znojmo.

V okamžiku, kdy jsme tuto klasickou (kamennou) úřední desku fotografovali, bylo na e-desce vyvěšeno celkem devět dokumentů. U žádného z nich nebylo uvedeno, kdy došlo k jeho zveřejnění, případně do kdy bude dokument vyvěšen. Není zde také k dispozici žádný archív. Až na jeden dokument (*.rtf) jsou všechny ve formátu *.doc.

Při porovnání klasické kamenné desky obecního úřadu Plaveč s deskou elektronickou se na nich ve stejné chvíli shodovaly pouze tři dokumenty. Obsahově zcela identické byly jenom dva (informace o kandidátních listinách a vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů).

Moravská Nová Ves, okres Břeclav

Moravská Nová Ves, s téměř 2500 obyvateli, je jednou z největších obcí Moravského Slovácka, leží mezi městy Břeclav a Hodonín. Občané mohou její elektronickou úřední desku vyhledat opět velmi jednoduše na hlavních stránkách obce -- www.mnves.cz.

Obecní úřad má svou klasickou vývěsku označenou jako "Úřední deska". Celkový počet vyvěšení obsahoval ve chvíli naší návštěvy osm dokumentů. Jednalo se o vyjádření starostky k letákům občanů v poštovních schránkách, mapku, informace o vyměření daně z nemovitosti na rok 2006, sdělení Katastrálního úřadu, informace soudního exekutora, oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, jednu veřejnou vyhlášku Městského úřadu Břeclav a nabídku pozemků PF ČR.

Elektronická úřední deska obce je rozdělená do několika sekcí, v každé z nich se zobrazují vždy tři nejaktuálnější dokumenty, zbytek je možné dohledat až po prokliku v detailu jednotlivých sekcí. Z tohoto členění jednoznačně nevyplývá, která oznámení jsou aktuálně vyvěšena, a která už jsou v archívu. Dále zde chybí informace o času vyvěšení a svěšení. Pokud jsou k textovým informacím přiloženy dokumenty, mají formát *.pdf , *.doc nebo *.jpg.

Když jsme porovnali v jednom okamžiku klasickou úřední desku Moravské Nové Vsi s elektronickou, zjistili jsme, že na nich visela pouze dvě stejná oznámení -- vyjádření starostky k letákům a oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.

Bohaté Málkovice, okres Vyškov

Obec Bohaté Málkovice se nachází nedaleko Bučovic a má 270 obyvatel. Obecní úřad má sice zřízeny oficiální webové stránky -- bohate-malkovice.unas.cz, odkaz na elektronickou úřední desku však na nich chybí.

Klasická úřední deska obce není nijak označená a je tvořena dvěma vitrínami. Když jsme si ji prohlíželi, viselo na ní celkem osm oznámení. Ta se týkala úředních hodin na obecním úřadě a výše poplatků vybíraných obcí, dále senátorských dnů, období zvýšeného nebezpečí požárů a voleb do zastupitelstev obcí. Vyvěšena byla také jedna obecně závazná vyhláška a jedno usnesení ze zasedání zastupitelstva.

Svinošice, okres Blansko

Poblíž Blanska se nachází další obec se zhruba 270 obyvateli -- Svinošice. Elektronická úřední deska obce je přístupná z jejích hlavních webových stránek www.svinosice.cz, což je pro občany při hledání vyvěšení na internetu nejschůdnější cesta.

"Úřední vývěska obce Svinošice" je oficiální označení úřední desky tohoto obecního úřadu. V okamžiku naší návštěvy na ní viselo pět písemností: vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru, informace o volbách do obecních zastupitelstev a jedno reklamní oznámení.

Na elektronické úřední desce Svinošic jsme našli dvě vyvěšení. Dokumenty jsou ne této e-desce zveřejňovány ve formátu *.pdf nebo *.doc, což je ale patrné až po jejich otevření. Občané mají k dispozici archív jednotlivých vyvěšení.

Oba dokumenty, které visely na elektronické úřední desce Svinošic, bylo možné ve stejné chvíli najít i na klasické úřední desce. Na e-desce však chyběly další tři písemnosti, které byly zveřejněny na klasické vývěsce.

Lelekovice, okres Brno-venkov

Obec Lelekovice s 1500 obyvateli se nachází nedaleko moravské metropole. Oficiální webové stránky obecního úřadu -- www.lelekovice.cz -- obsahují mimo jiné odkaz na "úřední tabuli", tedy elektronickou úřední desku. Občané ji tak mohou sice vyhledat velmi jednoduchým způsobem, ale z grafického upořádání webových stránek nevyplývá zcela jasně, která oznámení jsou skutečnou součástí e-desky, a která na ni nepatří.

Podobně jako elektronická úřední deska je i klasická deska označena jako "Úřední tabule". Počet vyvěšených dokumentů byl v momentě, kdy jsme si ji prohlíželi, dvacet. Řadu z nich tvořily pozvánky na společenské akce (například noční koupání v Kuřimi), vyvěšena byla i jedna reklama. Další oznámení se týkala: zabezpečení lůžkové zdravotní péče Bakešovy nemocnice, sponzorství klubu TJ AC Lelekovice, přerušení dodávky el. energie, vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru, voleb do obecních zastupitelstev a změny úředních hodin. Zveřejněny dále byly dvě veřejné vyhlášky a jedno oznámení o výběrovém řízení Městského úřadu Kuřim.

Na elektronické úřední desce Lelekovic visely ve chvíli, kdy jsme fotografovali "kamennou" desku, dva dokumenty, oba ve formátu *.pdf. Z e-desky není na první pohled zřejmé, kdy došlo k jejich vyvěšení, ani do kdy budou viset. Schází také archív předchozích vyvěšení.

Z písemností, které jsme dohledali na elektronické úřední desce Lelekovic se pouze jedna shodovala s dokumentem, který visel i na klasické úřední desce (veřejná vyhláška FÚ Brno-venkov, kterou vyzývá p. Vrábela Ferdinanda...). Na e-desce navíc scházelo devatenáct dalších oznámení zveřejněných na kamenné desce.

Závěrem

Ze současné legislativy vyplývá, že v každé obci musí existovat řádně označená klasická úřední deska. Obecní úřady mají dále povinnost zřídit zcela identickou úřední desku elektronickou, kterou by mohli občané na internetu dohledat co možná nejjednodušším způsobem. Praxe dnes bohužel vypadá jinak, což může obcím přinést mnohé problémy (viz rozhovor s Robertem Sobotkou).

Barbora Kubásková, Vladan Vlk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu