Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2006 Titulní strana čísla 3/2006, asi 80 kB
Vyšlo 11. 6. 2006

  Archiv čísel
4/2006
3/2006
2/2006
1/2006

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Úvodní slovo ministra pro místní rozvoj
Vážení čtenáři, jsem rád, že vás mohu oslovit u příležitosti ohlédnutí se za letošním ročníkem soutěže Zlatý erb, kláním o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Na prahu 21. století se již neobejdeme bez moderních technologií, které nám v mnohém usnadňují řadu věcí, přístup k informacím nevyjímaje. Díky internetu je dnes možné zjistit takřka cokoli a těší mne, že si tento fakt uvědomují i zástupci měst a obcí. [ Z domova ]

Úvodní slovo ministra vnitra
Vážení čtenáři, když jsem byl požádán o úvodní slovo pro publikaci o soutěži Zlatý erb před dvěma lety, vstupoval jsem na zcela neznámou půdu. Územní veřejná správa a její informatizace pro mne byly novinkou. V uplynulém období jsem však měl možnost se s informatiky a s jejich prací mnohokrát setkat. Na resortu, který je znám v očích veřejnosti spíše svou silovou rolí, to byla vždy setkání příjemná. Měl jsem možnost se seznámit detailněji s problematikou informatizace veřejné správy a jsem rád, že náš resort zde zastává důstojnou roli. [ Z domova ]

Zlatý erb -- nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
Již téměř desetiletou historii prodělává tradiční soutěž Zlatý erb, ve které získávají obce a města ocenění nejlepší webové stránky obcí a měst, či nejlepší elektronické služby. Vedle těchto základních kategorií se udělují také zvláštní ceny -- za nejlepší bezbariérový přístup, cena veřejnosti, cena společnosti Microsoft a zvláštní cena odborné poroty. V letošním roce byla podruhé vyhlášena zvláštní cena za nejlepší webové stránky s tématikou cestovního ruchu, kterou udělil ministr pro místní rozvoj. [ Z domova ]

Přehled vítězů uplynulých ročníků soutěže Zlatý erb
[ Z domova ]

Turismus a Internet
Turismus (cestovní ruch) je souhrnem lidských aktivit, pro které bychom mohli uvést mnoho charakteristik. Z pohledu odvětví je však v současnosti největším na světě a má před sebou velkou budoucnost. Z pohledu tržního je charakteristický velice flexibilní nabídkou i poptávkou a v kontextu dlouhodobě udržitelného rozvoje bývá zjednodušeně považován za "čisté odvětví", přestože má mnoho zásadních dopadů na životní prostředí. [ Z domova ]

Rozvoj cestovního ruchu
Odvětví cestovního ruchu stává stále významnějším oborem z hlediska podílu na hrubém domácím produktu, ale zejména proto, že je impulzem pro zvýšenou aktivitu regionů, měst a obcí. Turizmus totiž může přinést oživení do míst, která prošla strukturálními změnami, může přinést nové pracovní příležitosti a celkový rozvoj. [ Rozhovory ]

Nejlepší webové stránky z oblasti cestovního ruchu
Hodnocení stránek vycházelo ze stanovených kritérií a jejich významu (váhy). Hodnotilo se na škále 0--5 bodů a celkové umístění vyplynulo z průměru hodnocení všech zadaných kritérií. Třinácti člennou porotu vedl Mgr. Marek Jahůdka, vrchní ředitel sekce cestovního ruchu MMR a vedle pracovníků resortu zde byli zástupci odborných ústavů, agentur a medií. [ Z domova ]

Nejlepší webové stránky -- kategorie města
1. místo: Děčín, www.mudecin.cz
2. místo: Tišnov, www.tisnov.cz
3. místo: Bechyně, www.mestobechyne.cz [ Z domova ]

Nejlepší webové stránky -- kategorie obce
1. místo: Tlumačov, www.tlumacov.cz
2. místo: Okříšky, www.okrisky.cz
3. místo: Jiřetín pod Bukovou, www.jiretinpb.cz [ Z domova ]

Nejlepší webové stránky -- kategorie elektronická služba
1. místo: Most -- E-objednávky občanů na magistrát, registrace.mumost.cz
2. místo: České Budějovice -- Online přenosy ze zasedání zastupitelstva, www.c-budejovice.cz
3. místo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Online systém odbavování klientů na oddělení dopravně správních agend, www.brandysko.cz [ Z domova ]

Za Zlatým erbem 2006 -- ohlédnutí očima předsedy odborné poroty
Díky důvěře organizátorů jsem byl v tomto roce opět ustaven předsedou odborné poroty. S odstupem času mohu konstatovat, že ona zkušenost opět stála za to, byť v prvním okamžiku jsem prožíval spíše pocity velkých pochyb, zda se to tentokrát dá zvládnout. Ono totiž svědomité proklikání všech soutěžních webů zabere až několik desítek hodin. Velmi děkuji všem porotcům, kteří tuto akci v letošním ročníku znamenitě zvládli. [ Z domova ]

Hodnocení povinných informací na webech obcí a měst v soutěži Zlatý erb
Soutěž Zlatý Erb potřebuje změnit metodu hodnocení, která je na jednu stranu příliš subjektivní, na druhou stranu propouští do celostátního kola i weby, které neobsahují řadu údajů předepsaných zákonnými předpisy. [ Z domova ]

Zvláštní ceny v soutěži Zlatý erb
Vedle hlavní soutěže o Zlatý erb v kategoriích nejlepší webové stránky obcí, měst a nejlepší elektronická služba jsou pravidelně udělovány také speciálně zaměřené ceny. [ Z domova ]

Speciální soutěže
Tradičně se soutěží o Zlatý erb probíhají specializované soutěže. V rámci slavnostního večera konference Internet ve státní správě a samosprávě 2006 byly vyhlášeny výsledky každoroční soutěže o Geoaplikaci roku v kategorii Geoaplikace pro cestovní ruch, Biblioweb a Eurocrest. [ Z domova ]

Poroty soutěže Zlatý erb 2006
Soutěž Zlatý erb je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Základním orgánem krajských kol jsou krajské poroty. Jsou jmenovány krajem, jsou nejméně pětičlenné a mají svého jmenovaného předsedu. Poroty hodnotí soutěžní stránky podle propozic soutěže a určují vítěze svých krajských kol. V soutěži se nemohou umístit soutěžící, kteří mají přímý vztah k některému členu poroty. Porotci nemají během práce přístup k hodnocení ostatních členů. Po ukončení hodnocení předseda poroty oznámí výsledky a ty jsou pak zveřejněny včetně všech hodnocení porotců na internetu. [ Z domova ]

Portál veřejné správy jako nástroj pro pracovníky samosprávy
Portál veřejné správy je systémem, který slouží především občanům České republiky jako informační zdroj a pomocník či rádce při kontaktu s veřejnou správou. Portál veřejné správy však též nabízí i řadu funkcionalit, které mohou být zajímavým nástrojem pro pracovníky veřejné správy. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu