Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Jsou vaše webové stránky přístupné pro zdravotně postižené?

Ročník: 2004, Číslo: 2, Rubrika: Zajímavosti

Pojem internet bez bariér lze charakterizovat jako soubor pravidel, která je třeba dodržovat, aby byl internet vskutku přístupný všem. Minule jsme si představili, jak je možné chápat pojem Internet bez bariér a zaměřili jsme se na uživatele s těžkým zrakovým postižením. Připomeňme, že nevidomý např. nemůže používat počítačovou myš.

Bez myši a mnohdy i bez běžné klávesnice se musí také obejít i jiná skupina uživatelů -- lidé s motorickým postižením horních končetin, kterým může pomoci k ovládání PC obyčejná tyčinka v ústech nebo důmyslně sestavený joystick k ovládání jinou částí těla nebo speciálně sestavované klávesnice obvykle s velkými tlačítky pro snadnou manipulaci.

Existuje i skupina obyvatel, která může mít problémy s porozuměním informací a nejedná se jen o mentálně postižené občany nebo občany s poruchami vnímání, ale třeba také o neslyšící od narození, kterým porozumění textu může činit vážné obtíže.

Některé bariéry lze odstranit speciálními technikami výuky, jiné speciálními hardwarovými komponentami, mnohé z nich především softwarovými prostředky. Nabízíme Vám zajímavý přehled bariér v přístupu k ICT vyplývajících z omezené funkce, způsobené zdravotním postižením s nástinem možného řešení.

Přehled bariér

I. Rizikové skupiny

mezi osobami se zdravotním postižením:

 • nevidomí a těžce slabozrací (NS)
 • osoby s těžkým motorickým postižením horních končetin (HK)
 • mentálně postižení (MP)
 • od narození neslyšící nebo postižení používající augmentativní a alternativní komunikaci (AK)

II. Bariéry v dostupnosti

zpracování informací nejen z Internetu

 1. neschopnost či velmi omezená schopnost zapisovat informace a ovládat PC -- rizikové skupiny: NS, HK
 2. neschopnost či velmi omezená schopnost číst informace z obrazovky (vnímat grafiku, uspořádání) -- riziková skupina: NS
 3. neschopnost či velmi omezená schopnost informacím rozumět či dorozumět se -- rizikové skupiny: MP, AK

III. Jak odstranit bariéry

Řešení technické
 • HK: speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi těla
 • NS: hmatové displeje pro zobrazení textových informací ve slepeckém (braillově) písmu
Řešení softwarové
 • NS - dostupnost informací softwarovými prostředky
  1. ovladače hlasových a hmatových výstupů, hlasové syntézy, SW lupy
  2. zásady tvorby webových prezentací k lepší dostupnosti informací na Internetu specifickými prostředky pro nevidomé a slabozraké -- Blind Friendly Web
 • HK -- hlasové ovládání PC (v češtině zatím ve fázi vývojové,

na úrovni jednoduchých pokynů k jednoduchým činnostem)

Řešení pomocí výukových technik a asistence

Pokud pomůžeme zdravotně postiženým lidem k získání ICT, musíme myslet na efektivní využití a zajistit zaškolení. I k tomu se tito lidé obtížně dostávají.

 • NS: nácvik obsluhy PC a Internetu z klávesnice bez použití myši a monitoru -- speciální postupy pomáhají obejít se bez myši a naučit se pohybovat ve vizuálně orientovaných systémech;
 • MP, AK: speciální kurzy přizpůsobené jejich handicapu (zatím víme o aktivitách organizací neslyšících a Centra pro augmentativní a alternativní komunikaci)

Pro tvůrce webů

Všimněte si, že skupina nevidomých a slabozrakých z hlediska výskytu bariér je nejrizikovější skupinou mezi zdravotně postiženými, protože jako jediná skupina mezi zdravotně postiženými zasahuje do dvou kategorií bariér.

Je také potřeba si všimnout, že zatímco nevidomí lidé jsou schopni vnímat jen textové informace, od narození neslyšící lidé dávají rozhodně přednost jednoduchým, názorným a snadno identifikovatelným grafickým symbolům a obrázkům. Oba zdánlivě protichůdné požadavky jsou při programování webů snadno řešitelné.

Na každém z vás záleží, zda při tvorbě webovských prezentací našich měst a obcí včetně formulářů a nejrůznějších internetových služeb budete myslet na zdravotně postižené, pro které je tato technologie řešením v oblasti informačních bariér a komunikace.

RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Metodické centrum informatiky

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu