Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Krátce

Ročník: 2010, Číslo: 2, Rubrika: Z domova

Služby eGovernmentu pro privátní sféru, Celní správa napojena na datové schránky, ICHNOS+ – snižování administrativy a centra pro podnikatele

Služby eGovernmentu pro privátní sféru

Profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT Unie vydalo unikátní dokument, který je i přílohou časopisu Obec a finance 2/2010. Cílem dokumentu je v rámci celé nové architektury eGovernmentu – zejména s ohledem na budování systému základních registrů a zavádění elektronických občanských průkazů – identifikovat ty oblasti, které je třeba ještě upřesnit či dopracovat, a navrhnout jejich doplnění a rozšíření tak, aby potenciál nového eGovernmentu mohl být maximálně využit nejen ve veřejné, ale i v privátní sféře.

Celní správa napojena na datové schránky

Celní správa ČR přistoupila k další modernizaci – napojila spotřební daně, pokuty a poplatky prostřednictvím elektronického systému spisové služby na datové schránky. Díky legislativním změnám a tomuto napojení se zefektivní vymahatelnost nedoplatků. Systém funguje ve dvou krocích. Nejprve u každého vytvořeného rozhodnutí zjišťuje existenci datové schránky adresáta. Následně předává rozhodnutí s patřičnými instrukcemi spisové službě. Po proběhnutí všech kroků může subjekt očekávat buď obálku (nebo výzvu) v poštovní schránce – pokud datovou schránku nemá, nebo e-mail/SMS s informací o nevyzvednutém obsahu ve své datové schránce.

ICHNOS+ – snižování administrativy a centra pro podnikatele

Na sklonku února se v Praze uskutečnil další z řady meziregionálních seminářů projektu ICHNOS+, který je financovaný z programu E1 Interreg IVC. Zástupci samospráv a expertních organizací ze španělské Galicie, italské Sardinie, řeckého Severoegejského regionu, finského Tartu, polské Slezské Rudy a Kraje Vysočina představili současnou problematiku budování sítě tzv. one-stop-shopů pro podnikání v regionech, které významně ulehčují zejména malým a středním podnikatelům jejich vstup na regionální trhy i následnou komunikaci s veřejnou správou.

Ze strany úřadu Kraje Vysočina se na projektu ICHNOS+ podílí především odbor informatiky, a to se dvěma stěžejními aktivitami. Za prvé definovat a pomocí studie proveditelnosti rozpracovat možnou implementaci modelu kontaktního centra s poskytováním informací podnikatelům v kraji, za druhé pak využít zkušeností jednotlivých projektových partnerů ze zahraničí a na jejich základě se z pozice kraje snažit ovlivnit zaměření priorit pro budoucí operační programy, tedy prostředky Strukturálních fondů EU v období po roce 2013.

Webové stránky projektu

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu