Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Centra pro handicapované se osvědčila

Ročník: 2009, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Speciální informační centra, která pomáhají s přechodem na digitální televizní vysílání handicapovaným občanům, navštívilo již více než 1500 osob. V rámci informační kampaně související s ukončením analogového televizního vysílání v Praze a Středočeském kraji, bylo v provozu celkem 12 takových center.

Digiboy v metru
V rámci informační kampaně k přechodu na digitální TV vysílání v Praze a středních Čechách, kde bylo 31. října ukončeno zemské analogové TV vysílání z vysílače Praha-Cukrák, se ve stanicích pražského metra objevil i "digiboy". Podle Zdeňka Duspivy šlo především o to, upozornit na skutečnost, že termín ukončení analogového vysílání už se opravdu přiblížil a apelovat tak na ty, kteří na digitální vysílání ještě nepřešli, aby přechod už déle neodkládali."

"Technická asistence osobám se zdravotním postižením byla součástí strategie k přechodu na digitální vysílání od počátku. Podobné aktivity jsme realizovali i v územní oblasti Plzeň a budeme v nich pokračovat až do úplné digitalizace celé republiky," dodal národní koordinátor Zdeněk Duspiva. Ve specializovaných centrech si mohou zdravotně postižení spoluobčané vyzkoušet práci se set-top-boxem a přijít si pro radu ohledně přechodu na digitální televizní vysílání.

Aktuální seznam center s adresami a kontakty je k dispozici na webových stránkách www.ozp-digitalne.cz. Jiří Mánek, projektový manažer občanského sdružení Trianon Čechy, které centra pro Národní koordinační skupinu pro digitální vysílání v ČR pomáhá zajišťovat, dodává: "Cílem středisek je poradit, ukázat a demonstrovat, veškeré tyto služby jsou pro zdravotně postižené spoluobčany samozřejmě zdarma."

Digiboy na poštovním razítku
Digiboy se objevil i na motivu speciálního poštovního razítka, které se stalo pomyslnou tečkou za analogovým vysíláním v Praze a Středních Čechách. Byly jím označeny dopisy či balíčky podané v sobotu 31. října na hlavní poště v Praze 1.
Zdeněk Duspiva
Na tiskové konferenci pak definitivně analogovému vysílání v Praze a středních Čechách odzvonil.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu