Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Konec analogu v územní oblasti Plzeň se obešel bez problémů

Ročník: 2009, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Podle průzkumu, který si po ukončení zemského analogového TV vysílání (vysílač Plzeň-Krašov, středa 30. září) v územní oblasti Plzeň (Karlovarský kraj a části Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje) nechala udělat Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS), jen tři procenta domácností nepřešla na digitální TV vysílání před vypnutím analogového. "Nejčastěji opozdilci přechod na digitální vysílání odkládali z časových důvodů s tím, že ho dořeší až po ukončení analogu," upřesnil národní koordinátor Zdeněk Duspiva.

Průzkum byl realizován na vzorku 600 respondentů v období 8.–14. října 2009. Podle jeho výsledků více než polovina (53 %) domácností přešla na zemské digitální televizní vysílání, 22 % respondentů dalo přednost satelitnímu příjmu a 17 % kabelové TV. Analogový příjem z jiných vysílačů dále využívá 5 % respondentů, žádný signál nepřijímají 2 % respondentů, IPTV využívá 1 % respondentů. Jen 9 % respondentů se setkalo při přechodu na digitální TV vysílání s nějakým problémem, nejčastěji horší kvalitou signálu spojenou s nutností úpravy individuálních antén či anténních systémů.

Informační kampaň k přechodu na digitální TV vysílání hodnotilo kladně 83 % respondentů, 17 % ji považuje za nedostatečnou a 0 % (3 odpovědi) za velmi špatnou. Celková informovanost o ukončení zemského analogového televizního vysílání činila 99 % respondentů. Nejdůležitějším zdrojem informací byly pro obyvatele územní oblasti Plzeň Diginoviny (22 %) a televizní vysílání (23 %). Následuje internet (18 %), tisk (15 %), infolinka (12 %), rozhlasové vysílání (8 %) a digihlídky (2 %).

Pozitivní oblast v regionu měla i bezplatná technická asistence, kterou v rámci informační kampaně nabídla Národní koordinační skupina pro digitální vysílání osobám se zdravotním postižením. Specifické aktivity cílené na tuto skupinu občanů jsou součástí kampaně již od počátku roku. Vedle bezplatné asistence mezi ně patří také speciální semináře, informační střediska, proškolování samotných osob se zdravotním postižením na školitele či speciální webové stránky www.ozp-digitalne.cz. Pro lepší koordinaci pomoci zřídila NKS telefonní dispečinky, kde si lidé se zdravotním postižením mohou zdarma objednat asistenci až do domu. Telefonní kontakty jsou uvedeny na www.ozp-digitalne.cz.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu