Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Komentář Zdeňka Ryšavého, předsedy KI AKČR

Ročník: 2009, Číslo: 4, Rubrika: Rozhovory

Jsem rád, že ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, se věci okolo elektronizace veřejné správy pohnuly správným směrem. Na základě našeho společného stanoviska s KI SMO ČR, vydaného k problematice čerpání prostředků z IOPu pro realizaci technologických center a dalších projektů eGovernmentu, proběhla jednání se zástupci ministerstev vnitra a pro místní rozvoj.

Jejich výsledkem je nejen vyjasnění sporných bodů, ale také akceptace většiny návrhů KI AKČR a KI SMO ČR. Končí tak několikatýdenní období nečinnosti a práce na výzvách pro ORP i kraje se rozběhly s novou intenzitou tak, aby byly vyhlášeny do konce září, resp. října.

Vedle těchto zásadních témat jsme se shodli i na potřebě zajištění udržitelnosti připravovaných projektů po roce 2013 a zahájení analýzy finančních, organizačních a procesních dopadů na jednotlivé úrovně veřejné správy. Stejně tak začne ve společném projektovém týmu diskuze o přípravě výzvy zaměřené na rozvoj síťové infrastruktury v území.

Věřím, že končí přešlapování na místě a před námi je období intenzivního rozvoje eGovernmentu, respektující a naplňující potřeby územních samospráv.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu