Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zdeněk Duspiva: Pražané k digitalizaci přistoupili zodpovědně

Ročník: 2009, Číslo: 3, Rubrika: Rozhovory

Křest ohněm má digitalizace televizního vysílání za sebou -- ukončení zemského analogového vysílání z vysílače Praha -- Žižkov se obešlo bez výraznějších problémů. Jak bude digitalizace nyní pokračovat, jestli jsou zodpovědnější Pražané nebo Plzeňané a jak to bylo se společnými televizními anténami, o tom jsme si povídali s Ing. Zdeňkem Duspivou, národním koordinátorem pro digitální vysílání v České republice.

Ing. Zdeněk Duspiva, národní koordinátor pro digitální vysílání v České republice
Pane Duspivo, jak jste prožíval ukončení zemského analogového televizního vysílání v Praze 30. dubna?

Konec dubna byl pro nás samozřejmě docela hektický, pracovali jsme tvrdě na tom, abychom ještě přesvědčili tu zbývající menšinu Pražanů, kteří se na ukončení analogu ze Žižkova předem nepřipravili. Ale podle našich informací z infolinky, digihlídek i následného výzkumu se nám to podařilo a začátek května tak byl z tohoto hlediska o dost příjemnější. Nicméně práce nekončí, kampaň pokračuje a hned jsme začali připravovat její další vyvrcholení -- na Plzeňsku (vysílač Plzeň -- Krašov), kde bude ukončeno zemské analogové televizní vysílání 30. září, a znovu Prahu a střední Čechy (vysílač Praha -- Cukrák), kde k tomu dojde 31. října.

Čím si vysvětlujete, že v Praze proběhl přechod na digitální vysílání tak klidně?

Pražané k digitalizaci přistoupili zodpovědně a ve velké míře se na přechod připravili opravdu v předstihu, což nám avizovaly už předchozí výzkumy, stejně jako ohlasy z webu www.digitalne.tv, infolinky 800 90 60 30 nebo digihlídek či seminářů v terénu. Menšina diváků s přechodem čekala, svůj vliv měly i váhající televize, které potvrzení termínu ukončení analogového vysílání oddalovaly. Výhody digitální televize mohou Pražané okoušet už řadu let, dá se říci, že je tedy nepřesvědčila jen samotná kampaň, ale opravdu i výhody, které digitální televizní vysílání přináší.

Myslíte, že stejně klidně proběhne přechod i na Plzeňsku a v dalších regionech, které digitalizace čeká?

Věříme tomu. Výhodou pro další regiony bude právě pozitivní zkušenost z Prahy. Digitální televizní vysílání je velký technologický krok kupředu, výrazně rozšiřuje programovou nabídku, přináší doplňkové datové služby a tak dále, a z naší zkušenosti převládají dotazy, zda by v určitém regionu digitalizace nešla ještě urychlit. Všechny informační kanály nám průběžně potvrzují, že informovanost o procesu digitalizace je na vysoké úrovni, snažíme se ji maximálně zvyšovat lokálně zaměřenými kampaněmi, ale ve výsledku je samozřejmě vždy nejdůležitější, aby k přechodu přistoupili zodpovědně sami televizní diváci. Vzhledem k nesporným výhodám, které digitalizace přináší, to ale vypadá, že by vše mělo probíhat v klidu.

V Praze se před ukončením analogového vysílání ze Žižkova hodně hovořilo o společných televizních anténách. Je toto téma skutečně tak ožehavé, jak se zdálo?

Společným televizním anténám jsme věnovali hodně prostoru už loňský rok, kdy Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice vydala několik doporučení. Navíc jsme si průběžně monitorovali a monitorujeme vytíženost specializovaných firem, které úpravy společných televizních antén v daném regionu provádějí. Kapacita těchto firem nebyla v posledních měsících zdaleka tolik vytížena, jako koncem roku 2008, nicméně ani tehdy nenastaly žádné kapacitní problémy. V případě společných televizních antén zůstává jako nejproblematičtější fáze dohoda vlastníků v rámci daného domu. Samotná úprava již většinou není dramaticky nákladná ani časově náročná.

Jak bude vypadat informační kampaň na Plzeňsku? Počítáte se stejným modelem, jako v Praze?

Ten model bude vycházet ze struktury, která se osvědčila v Praze. Nicméně protože Praha je samozřejmě oproti Plzeňsku i regionům, které budou následovat, hodně specifická, budeme i strukturu kampaně korigovat. Větší prostor dostanou digihlídky, naopak zredukujeme speciální semináře. Filozofie kampaně ale zůstane zachována -- její páteří budou i nadále webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 800 90 60 30. K tomu pracujeme na silné mediální a PR kampani, znovu budeme distribuovat speciální informační materiály do všech domácností, věnovat se budeme zdravotně postiženým, semináři oslovíme zejména starší generace a tak dále. Těch aktivit je opravdu hodně a snažíme se, aby informační kampaň byla skutečně komplexní.

V čem je z hlediska digitalizace největší rozdíl Plzeňska oproti Praze?

Určitě je to výrazně vyšší podíl zemského příjmu televizního vysílání, tzn. klasicky přes anténu, než je tomu v Praze. Zastoupení satelitu, a ještě ve výraznější míře kabelu a IPTV, je oproti Praze daleko nižší. Rozdíl je samozřejmě také v hustotě obyvatel. Dalším rozdílem je, že v Praze mohli někteří diváci přechodně přeladit na vysílač Praha -- Cukrák. Na Plzeňsku tato alternativa nebude, vysílač Plzeň -- Krašov a na něj navázané opakovače obsluhují celý region, takže po 30. září nebude možné zemský analogový signál přijímat v zásadě na celém Plzeňsku a Karlovarsku. My jsme ale přesvědčeni o tom, že občané dotčených regionů přistoupí k digitalizaci stejně zodpovědně jako Pražané. Výhody digitálního televizního vysílání za to stojí.

Děkuji za rozhovor

Rostislav Starý

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu