Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

eGON centrum Kladno je připraveno

Ročník: 2009, Číslo: 3, Rubrika: Rozhovory

S tajemníkem Magistrátu Kladna Ing. Zdeňkem Slepičkou jsme hovořili o vzniku a cílech eGON centra, které v Kladně vzniklo koncem minulého roku a již letos chce sehrát významnou úlohu při školení pracovníků magistrátu i zástupců obcí příslušného správního obvodu, stejně jako při úspěšném rozjezdu informačního systému datových schránek či další pomoci obcím v rámci rozvoje e-governmentu.

Ing. Zdeněk Slepička, tajemník Magitrátu Kladna
Pane tajemníku, jak to vlastně celé vzniklo?

Zástupci města Kladna i magistrát k celé záležitosti přistoupili velmi progresivně -- tuším, že vše začalo někdy v říjnu 2008, kdy proběhlo v Benešově setkání zástupců obcí a měst s náměstkem ministra vnitra Zdeňkem Zajíčkem. Ten tehdy požádal tajemníky o spolupráci při dalším rozvoji e-governmentu, spuštění informačního systému datových schránek, rozvoji spisových služeb a rozšiřování pracovišť Czech POINTu.

Hned v listopadu jsme se tím začali vážně zabývat i u nás, vytvořili jsme pracovní skupinu pro e-government, pro implementaci datových schránek a hlavně pro pomoc obcím našeho správního obvodu. Do pracovní skupiny byl kromě mě jmenován kolega Pavel Rous a kolegyně Simona Rákosová, která v současné době pracuje na oddělení evropských fondů a rozvoje města, ale má velké zkušenosti ze své bývalé práce v oddělení informatiky.

Kdy jste zahájili činnost?

Vlastní eGON centrum jsme založili počátkem prosince, samozřejmě má tří tradiční části, tzn. administrativní, které se stará o dotační záležitosti, školicí a technologickou. Personál tohoto centra tvoří vedle jmenované implementátorky e-governmentu Simony Rákosové kolegové z odboru informatiky a rovněž pracovnice, která má na starosti veškeré aktivity týkající se školení, a to jak pracovníků magistrátu, tak zástupců obcí z našeho správního obvodu.

Jak jsou obce na nové požadavky připraveny?

Musím říci, že docela dobře. Ono to trochu souvisí s rozšířením projektu Czech POINT -- tam, kde jej využívají, jsou daleko vstřícnější k dalšímu nasazování elektronických novinek. V celém správním obvodu máme včetně Kladna 48 obcí, z nich pouze v šesti Czech POINT není. Takže vlastně naprostá většina obcí už má s elektronickou administrativou nějaké zkušenosti.

Jak často se setkáváte se starosty?

Co se týká věcí souvisejících s eGON centrem, první setkání proběhlo ještě před koncem roku 2008, poté následovalo setkání koncem února a v těchto dnech (konec dubna) se setkáváme potřetí. Souběžně s vývojem projektu se snažíme starosty a starostky informovat a být jim v této věci oporou. Další setkání plánujeme někdy v polovině června, tedy ještě před tím, než se informační systém datových schránek spustí naostro. Je jasné, že setkávání se starosty nemají na programu jen spisové služby a datové schránky, ale že se je snažíme využít i pro další informace. Pravdou ale je, že v poslední době záležitosti kolem rozvoje e-governmentu a datových schránek jasně dominují.

Využijí obce služeb eGON centra třeba při žádosti o dotaci na Czech POINT?

My samozřejmě tuto možnost nabízíme, stejně jako možnost získání dotace na elektronickou spisovou službu přes obec III. typu. Právě na dnešním setkání starosty o této možnosti informujeme, na rozhodnutí mají čas do konce května. K pořízení systému elektronické spisové služby, který musí být provázán s ostatními moduly užívaných informačních systémů, máme nyní zcela nový přístup -- statutární město Kladno nebude obcím nijak zasahovat do jejich výběru, mohou zůstat na stávající platformě a my jim navíc pomůžeme v jednáních s dodavateli ohledně vývoje nástrojů umožňujících propojení na datové schránky a datové úložiště v našem centru. Dospěli jsme k přesvědčení, že je to pro ně optimální řešení, a to z hlediska školení pracovníků, zaběhnuté technické podpory i zásahů ze strany magistrátu.

Co vás čeká v nejbližší době?

Určitě jeden velmi náročný úkol. Proškolit odhadem až 500 lidí -- jsou to lidé z města, lidé z organizací zřizovaných městem Kladnem a zároveň zástupci z obcí a z jimi zřizovaných subjektů. Chceme to realizovat formou prezenčních školení, jejichž základem ale bude e-learningové prostředí, které už máme připraveno. Předpokládáme, že celý systém školení spustíme zhruba v polovině května. Bude to náročná záležitost, ale věříme, že to do konce června vše stihneme.

Děkuji za rozhovor,

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu