Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Z. Zajíčka, náměstka ministra vnitra

Ročník: 2009, Číslo: 3, Rubrika: Rozhovory

Jaké jsou nejdůležitější prvky současného e-governmentu v ČR?

Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra

Určitě to jsou všechny čtyři projekty, které dohromady tvoří eGONa: tedy Czech POINT, KIVS, datové schránky a základní registry. Existenci těchto čtyř projektů považuji za základní podmínku fungující a smysluplné elektronizace veřejné správy.

Ministerstvo vnitra několikrát deklarovalo snahu o posunutí rozvoje e-Governmentu v ČR na daleko vyšší úroveň. Kam přesně tato snaha směřuje?

To vyjadřuje strategie Rady vlády pro informační společnost, která byla přijata před rokem. Její záměr se dá charakterizovat větou "ČR se stane jednou z pěti nejlepších zemí EU v oblasti e-Governmentu". Domnívám se, že ambice být s eGONem mezi prvními pěti státy v Evropě z hlediska rozvoje e-Governmentu jsou naprosto oprávněné. Tak komplexní systém, jaký vzniká v České republice, je zcela ojedinělý. V různých zemích sice existují dílčí projekty -- typu registry, kontaktní místa či datové schránky, avšak propojené do jednotnotného a tak funkčního systému, jaký realizujeme u nás, nikde nejsou. Dá se říci, že vybíráme to nejlepší z Evropy i světa, co se objevilo a děláme to ještě lepším.

Datové schránky jsou těsně před spuštěním ostrého provozu. Jak je podle Vás možné hodnotit jejich zavádění?

Věřím, že přechod k systému datových schránek zvládneme bez větších problémů. Samozřejmě, určité komplikace občas nastanou, jak na straně úřadů, tak na straně uživatelů, ale nakonec přidaná hodnota tohoto projektu je taková, že se stane nedílnou součástí našeho běžného života. Teď jsme ve fázi testování, kdy hledáme ještě drobné problematické oblasti a "dolaďujeme" je. Nicméně, celý projekt datových schránek je nutno vnímat jako obdobu klasického papírového doručování. Možná právě přechodem na datové schránky zjistíme, že některé věci nejsou ani v té klasické papírové podobě uspokojivě vyřešeny a budeme je moci díky tomu zdokonalit.

Datové schránky jsou aktuální teď, ale na příští rok připravujete spuštění možná ještě zásadnějšího projektu -- základních registrů. S jakým cílem?

Základní registry budou bezpochyby zlomem v práci veřejné správy. Dnes máme obrovské množství údajů, ke kterým nemá přístup nikdo jiný, než ten, kdo je pořídil. Úřady si takové údaje navzájem neposkytují, přitom je ale často potřebují.

Je jedno, zda kvůli výkonu přenesené působnosti, nebo pro výkon samosprávy. Na úřadech se dnes pracuje ve spojeném modelu, rozhoduje se o věcech, které spadají přímo do kompetence územní samosprávy a zároveň se vykonává řada věcí jménem státu. Místo, aby všechny údaje, které jsou ve veřejné správě, byly pro výkon těchto činností k dispozici, vnímá je každý úřad jako svůj vlastní majetek. To nepovažujeme za správné. Pokud stát platí úředníka jako vykonavatele přenesené působnosti, musí mu dát k dispozici vše, aby mohl zájmy státu hájit dobře, tedy i potřebná data. Základní registry by měly tento nedostatek odstranit. Budou zde shromážděny základní údaje o občanech, osobách, adresách či nemovitostech a právech a povinnostech těchto subjektů a všichni oprávnění úředníci z nich budou moci jednoduše získat většinu informací, k nimž se nyní dostávají jen těžko.

Takže díky e-governmentu a uvedeným projektům bude ČR na předních místech Evropy?

Jsem přesvědčen, že komunikační infrastruktura, datové schránky a Czech POINT jsou společně se základními registry důležitým předpokladem pro to, abychom úřadovali lépe, efektivněji a moderněji. Abychom se neobtěžovali navzájem, aby naše práce byla přesná a rychlá a díky tomu budeme opravdu v rámci Evropy na špičce. Chceme totiž, přesně podle jednoho z hesel našeho předsednictví, bořit bariéry a domníváme se, že na straně výkonu veřejné správy je jich stále dostatek. Díky projektům o nichž hovoříme, je můžeme rychle odstranit ku prospěchu nás všech.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu