Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Můžeme se pochlubit řadou novinek…

Ročník: 2009, Číslo: 1, Rubrika: Rozhovory

říká Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, při diskusi o moderních technologiích, aktivitách Krajského úřadu a novinkách v oblasti moderního "elektronického" vládnutí.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Jaký máte vztah k moderním technologiím?

Určitě kladný. Královéhradecký kraj sídlí v prostorách vybavených moderními technologiemi, dostatečně dimenzovanými sítěmi a dostatkem počítačů, komunikačních prostředků i audiovizuální techniky. Využíváme IP telefonii, WiFi a máme k dispozici také plně vybavený sál krizového řízení propojený s HZS Královéhradeckého kraje. Čas i finanční prostředky nám šetří také špičkově vybavená videokonferenční místnost, která je připojená do krajského videokonferenčního systému a umožňuje pořádání videokonferenčních jednání mezi všemi kraji. V současné době je již do tohoto systému připojeno i Ministerstvo vnitra ČR. Pro jednání je tento systém celkem běžně využíván i hejtmany.

Co se v současné době na KÚ v oblasti elektronizace veřejné správy děje?

V současné době pracujeme na projektu implementace nového ekonomického a agendového systému, který zahrnuje přechod na nový ekonomický systém Microsoft DYNAMIC NAV včetně nadstavbového agendového informačního systému PROXIO. Přínosem bude mimo jiné integrace jednotlivých agend včetně elektronické schvalování účetních dokladů, rozpočtu i rozpočtových změn, sledování toků financí a dotací, lepší a rychlejší podklady pro rozhodování a tím i jednodušší a efektivnější řízení KÚ a celého územně samosprávného celku.

Jak postupujeme v elektronizaci jednotlivých agend úřadu?

V souladu s programovým prohlášením rady kraje elektronizaci agend neustále rozšiřujeme. Cílem je převod stávajících papírových formulářů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění na portálu kraje. V současné době jsou již převedeny některé interní doklady, např. žádanky o dovolenou, cestovní příkazy, interní sdělení apod. Do začátku dubna bude také spuštěn nový portál Královéhradeckého kraje, který kromě zcela nového designu přinese větší přehlednost a více funkcionalit. Mimo jiné bude obsahovat i interaktivní orientační plán pro návštěvníka Regiocentra.

Co geografické informační systémy?

Tady se určitě můžeme pochlubit celou řadou novinek. V poslední době jsme zpracovali například digitální povodňový plán (dPP) -- internetovou aplikaci, která umožňuje pracovat interaktivně a provázaně s veškerými informacemi potřebnými při řešení povodňových situací -- ať už to jsou textové a tabelární informace, dokumenty, fotografie nebo mapy. V případě nedostupnosti internetového připojení je dPP plnohodnotně funkční z DVD, které mají k dispozici příslušné povodňové orgány. Zároveň umožňuje využití informací z dalších informačních systému, např. dPP ČR, povodňových plánů obcí, ČHMÚ atd.

Relativně nový je také portál územního plánování, který v rámci celého kraje zpřístupňuje na internetu územní plány velkých územních celků, zásady územního rozvoje, územní plány obcí a územně analytické podklady. Zároveň disponuje nástroji pro vzájemnou výměnu dat územně analytických podkladů mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností.

Jak se připravujete na "revoluci" v administrativě, kterou přinese zákon č. 300/2008 Sb.?

Na tuto oblast a přípravu odpovídajících projektů se v poslední době soustřeďujeme stále intenzivněji. Vedle množství úkolů, které souvisejí se začátkem platnosti zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým se zavádí informační systém datových schránek, se zaměřujeme i na budování technologických center krajů a ORP po realizaci typových projektů. Samotné spuštění datových schránek bude zásadní změnou v komunikaci jak v rámci veřejné a státní správy, tak i mezi ní a občanem. I ten má totiž možnost mít vlastní datovou schránku a komunikovat s veřejnou správou a státem pouze elektronicky a navíc v podstatě zdarma, neboť nebude platit poštovné. Zavedením datových schránek dojde na úřadech k zásadnímu obrácení poměru papírové a elektronické pošty. Bude to mít dopad i na samotné úřady, a to jak v oblasti organizační s ohledem na vnitřní procesy, tak technologické i legislativní. Na to se teď musíme pořádně připravit, protože vše začíná už 1. července 2009. Již v lednu se Rada Královéhradeckého kraje zabývala uvedenou problematikou implementace eGovernmentu a uložila projednat další postup s MV ČR ředitelce krajského úřadu v Grémiu ředitelů krajských úřadů a hetmanovi kraje v rámci Asociace krajů České republiky.

Datové stránky a implementace eGovernmentu bude určitě jedním z nosných témat letošní konference ISSS, která se opět koná v Hradci Králové…

Konference se samozřejmě zúčastníme a počítám s tím, že budeme mít možnost setkat se s kolegy z jiných krajů ČR i se zástupci veřejné správy některých jiných evropských zemí, a věřím, že zde najdeme řadu zajímavých podnětů pro svou další práci. Jsme rádi, že konference ISSS se zabydlela právě u nás, v rámci možností se snažíme vytvořit jí co nejlepší zázemí a tradičně spolupracujeme na některých doprovodných akcích. To, že má mimořádný ohlas daleko přesahující hranice České republiky, asi ani nemá cenu zdůrazňovat a úspěšných 11 ročníků to jen potvrzuje. Z hlediska svého renomé i počtu účastníků je jedním z jasných vrcholů kongresové sezóny v Hradci Králové i celém kraji.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu