Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra ČR

Ročník: 2009, Číslo: 1, Rubrika: Rozhovory

Jak pokračují přípravy na informační systém datových schránek?

Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra

Musím říci, že uspokojivě. Snažíme se splnit vše, co jsme před časem naplánovali -- intenzivně komunikujeme s celou veřejnou správou, jezdíme, přednášíme a vysvětlujeme, spustili jsme speciální webové stránky a zahájili činnost telefonické informační linky. Připravili jsme typové projekty, jež obcím a městům pomohou získat potřebné technologie, a společně s Českou poštou, která bude provozovatelem celého informačního systému datových schránek dolaďujeme další detaily včetně otázek bezpečnosti, financování provozu apod.

V současné době je jasné, že úspěch dalšího rozvoje eGovernmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak rychle se používání datových schránek rozšíří. Proto připravujme poměrně rozsáhlou informační kampaň pro uživatele z řad veřejné správy, právnických či podnikajících fyzických osob i běžných občanů. Tato kampaň by měla probíhat po celý letošní rok, nejintenzivněji v období dubna a září, a poté by ji měla převzít Česká pošta v rámci propagace svých služeb.

Celý projekt bereme jako velkou výzvu a uvědomujeme si řadu rizik, která jsou s jeho realizací spojená. Víme, že klíčovou podmínkou úspěchu je vedle zvládnutí technického řešení i zajištění maximální informovanosti uživatelů o výhodách a možnostech, které projekt přináší. Věřím, že se nám to společně podaří.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu