Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Využití informačních technologií -- výsledky šetření ČSÚ

Ročník: 2007, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Český statistický úřad (ČSÚ) uskutečnil ve 2. čtvrtletí 2007 šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, které bylo založeno na modelovém šetření Eurostatu, určeného pro šetření v jednotlivých členských státech EU.

Šetření se zúčastnilo 9907 jednotlivců ve věku 16 a více let a bylo zaměřeno především na získání údajů o vybavenosti domácností a jednotlivců informačními a komunikačními technologiemi a o způsobu využívání těchto technologií (především internetu).

Domácnosti a jednotlivci

Osobní počítač (PC) má doma 40 % domácností, připojení k internetu má 32 % domácností a 80 % z nich vysokorychlostní. Počet domácností vybavených osobním počítačem a připojením k internetu v letech 2003 až 2007 výrazně vzrostl. Lepší je vybavenost osobním počítačem i připojením k internetu u domácností s dětmi než u domácností bez dětí. Značně poklesl počet domácností připojených k internetu prostřednictvím vytáčeného připojení (dial-up) a výrazně stoupl počet připojených prostřednictvím ADSL. Česká republika s připojením 29 % výrazně zaostává v připojení domácností k internetu za průměrem EU (51 %).

59 % populace ve věku 16 a více let někdy použilo osobní počítač, 51 % jsou uživatelé, kteří použili osobní počítač v posledních 3 měsících. Počet uživatelů PC v letech 2003 až 2007 vzrostl a 89 % jich používá PC alespoň jednou týdně. Více než polovina populace (51 %) někdy použila internet a 45 % použilo internet v posledních 3 měsících. Počet uživatelů internetu v letech 2003 až 2007 rovněž výrazně vzrostl. Nejvíce internet využívají studenti a osoby ve věku 16--24 let (82 %) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80 %). Pravidelně využívá internet 86 % uživatelů.

K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací o zboží a o službách. Prudce roste zájem uživatelů o telefonování přes internet. V letech 2003 až 2007 výrazně vzrostl zájem o on-line služby, zejména o internetové bankovnictví a nákup přes internet. V posledním roce nakoupilo přes internet 15 % populace.

Veřejná správa

V letech 2003 až 2007 značně vzrostl počet jednotlivců, kteří využívají on-line služby nabízené veřejnou správou (stažení formuláře z www stránek úřadů nebo on-line vyplnění formuláře přímo na www stránkách úřadů).

Základním cílem používání informačních technologií veřejnou správou, je poskytování rychlejších, profesionálnějších a méně komplikovaných služeb nejširší veřejnosti. Při šetření ČSÚ o vybavenosti orgánů veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi z celkového počtu 6314 organizací, které výkaz vyplnily, pouze 36 uvedlo, že nemá k dispozici ani jeden osobní počítač a 65 uvedlo, že nemá připojení k internetu. Přičemž tato čísla připadají na obce s počtem méně než 500 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2003 a 2004 však můžeme u těchto obcí pozorovat nárůst podílů jak u vybavení osobním počítačem, tak u připojení k internetu.

Výraznější rozdíly byly zaznamenány u vysokorychlostního připojení k internetu, jehož 100 % výskyt byl zaznamenán pouze u krajů (podrobněji viz tabulka).

Tab.: Vybavenost domácností počítačem a připojení k internetu (%)
Vybavení 4Q 2003 4Q 2004 1Q 2005 2Q 2006 2Q 2007
Osobní počítač 24 % 30 % 30 % 36 % 40 %
Připojení k internetu 15 % 19 % 19 % 27 % 32 %
Vysokorychlostní připojení 2 % 5 % 5 % 15 % 26 %

Všechny kraje a obce s počtem obyvatel nad 20 000 provozovaly k 31. 12. 2005 vlastní webové stránky. Vlastní webové stránky provozovalo také 85,5 % organizačních složek státu, 90,5 % obcí s počtem 500 a více obyvatel a 59,8 % obcí s počtem méně než 500 obyvatel. Výrazné rozdíly byly zaznamenány při regionálním srovnání.

Informace a on-line služby poskytované na webových stránkách ukázaly, že nejčastěji se na webu veřejné správy můžeme setkat s informacemi k životním situacím, případně s možností stáhnout administrativní formulář. Nejméně častý výskyt byl zaznamenán u nejnáročnější formy interakce, úplného elektronického podání. Podrobněji viz www.cszo.cz.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu