Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Český telekomunikační úřad a jeho nabídka samosprávě v procesu digitalizace

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

V nejbližších letech se bude veřejná a státní správa v celé Evropě setkávat s otázkami přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, šířené prostřednictvím pozemních vysílačů. Tento technologicky i ekonomicky náročný, ale zároveň nutný proces bude samozřejmě přinášet nejen pozitivní efekty. V období postupného vypínání analogových vysílačů a zapínání nového digitálního vysílání vznikne řada problémů, jejichž dopad pocítí i územní orgány veřejné správy.

Pozitivní efekty procesu digitalizace jsou spojeny zejména s výrazným zvýšení počtu dostupných televizních programů. Vyšší počet programů se již šíři kabelovými sítěmi, pro roztříštěnou zástavbu v ČR je však typický příjem prostřednictvím pozemské sítě, pro více jak 70 % domácností je to jediný způsobem příjmu televize.

Podobnou strukturu platforem příjmu televizního vysílání má např. Francie, Španělsko, Itálie, Řecko a Portugalsko.

Přechod na digitální vysílání je nutný z pohledu lepšího využití rádiového spektra. Zatímco v "digitálním světě" může být na území ČR šířeno celoplošně až 30 standardních TV, v "analogovém světě" je na území ČR možno šířit celoplošně (s obtížemi) jen 4 programy.

Vlastní proces přechodu z analogového na digitální vysílání zahrnuje vytvoření nových vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního signálu. V počátcích půjde "jen" o přidání digitálního vysílání, a po určité době však i vypnutí stávajících analogových vysílačů.

Technický plán přechodu

Pro občany přechod na digitální vysílání přinese první obtíž -- nutnost pořízení nových zařízení pro příjem digitálního vysílání, které je možné pořídit již v ceně do 1500 Kč. Takové zařízení (tzv. set-to-box) bude nutno pořídit pro každý televizní vysílač v domácnosti. Druhou nepříjemností pro občany je nutnost nového nastavení či dokonce výměny antény.

Pro orgány veřejné správy to znamená, že budou občany dotazováni na konkrétní informace o průběhu procesu přechodu na digitální v dané obci, oblasti či kraji.

V závěru roku 2006 přijala Rada ČTÚ Technický plán přechodu (dále jen TPP) zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání v souladu se zmocněním ČTÚ. Tento závazný dokument specifikuje určitý "jízdní řád" procesu digitalizace.

Celý dlouhodobý proces (TPP počítá prozatím s obdobím 2007--2010) je založen na následujících principech. Území ČR je rozděleno na základě struktury rozhodujících analogových televizních vysílačů na 12 oblastí. Struktura oblastí nekopíruje správní rozdělení ČR na kraje.Proces přechodu bude probíhat v každé oblasti samostatně a bude rozdělen na dvě fáze souběhu analogového a digitálního vysílání.

V prvé fázi bude nejprve zapnuto digitální vysílání v dané oblasti a občané budou moci přijímat jak stávající analogové televizní vysílání, tak digitální vysílání, které však již bude obsahovat nejen současné známé programy, ale i nové televizní programy, které ovšem budou šířeny digitálně.

Tato část doby souběhu analogového a digitálního vysílání by neměla přinést žádné komplikace a bude trvat nejméně tři měsíce (v průměru pak téměř 6 měsíců). V této době bude také již probíhat intenzivní kampaň na podporu digitalizace. Na závěr prvé fáze budou v oblasti vypnuty základní, hlavní analogové vysílače a pro značnou část obyvatel oblasti nastane jakási analogová "polotma". K dispozici zůstane jen signál, šířený tzv. sekundární vysílací sítí, tj. TV převaděči a dokrývači.

Druhá fáze

V této druhé fázi souběhu analogového a digitálního vysílání bude již významná část obyvatel oblasti mít problémy s dostupností analogové televizního vysílání nebo jej nebude mít již k dispozici vůbec. Bude moci přijímat jen digitální vysílání. Toto období souběhu bude trvat dalších 3--10 měsíců. Na závěr této fáze bude přechod v dané oblasti ukončen vypnutím většiny analogových vysílačů sekundární sítě s výjimkou velmi specifických místních případů.

Po ukončení přechodu v dané oblasti pak již nebude dostupné analogové vysílání a bude k dispozici "jen" vysílání digitální. Celkově pak lze počítat s tím, že v 12 oblastech dle TPP v průměru bude souběžné analogové a digitální vysílání probíhat kolem 11 měsíců.

Experimentálně probíhá proces přechodu na Domažlicku a prvou oblastí bude Ústí nad Labem. ČTÚ bude technické problémy přechodu na digitální vysílaní, zejména dostupnost a parametry analogového a digitální vysílání, jejich případné vzájemné rušení apod., systematicky monitorovat a vyhodnocovat. Na základě zkušeností a poznatků přechodu bude každoročně TPP vyhodnocován a adekvátně upravován.

Informační podpora

V prvé řadě podporu poskytne prostřednictvím informační kampaně MI ČR (Národní koordinační skupina). Bude obsahovat plánované termíny přechodu v jednotlivých oblastech a samozřejmě i odpovídající technické informace pro veřejnost o dotčených vysílačích -- analogových i digitálních. Informace budou poskytnuty jak v obecné rovině v rámci uvedené kampaně, tak i prostřednictvím připravované speciální internetové stránky ČTÚ, kde budou k dispozici odpovídající technické informace o přechodu na digitální vysílání, vztahující se ke každé obci ČR.

Prakticky to znamená, že pro každou obec budou známy jak termíny přechodu na digitální vysílání, tak podrobnosti o tam dostupných TV kanálech. Zároveň bude ČTÚ prostřednictvím svých regionálních pracovišť a automatizovaného systému monitorování kmitočtového spektra neustále kontrolovat proces přechodu -- tj. např. dostupnost analogového a digitální signálu a jeho parametry. Orgánům veřejné správy a samosprávy se poskytnou příslušné informace pro informování veřejnosti v jednotlivých obcích.

ČTÚ také předpokládá, že na příští akci ISSS v roce 2008 bude moci tuto stránku představit s konkrétními údaji již postupně realizovaného TPP a samozřejmě i výsledky systematického monitorování procesu přechodu na digitální televizní vysílání.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu