Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Odborníci Ministerstva informatiky vzdělávali studenty v Keni

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Plnění mezinárodních závazků České republiky ve vztahu k rozvojové pomoci nemusí stát mnohamilionové částky, a přesto může být vysoce efektivní. Česká republika jako člen Evropské unie a mezinárodního společenství uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. V pohledu Ministerstva informatiky ČR na tento princip dominují závěry Světového summitu OSN o informační společnosti z Ženevy v roce 2003 a z Tunisu z roku 2005, které definovaly mj. důležitost informačních a komunikačních technologií pro další rozvoj národních ekonomik.

Velká pomoc za malé peníze

Pod tímto zorným úhlem je třeba hodnotit nabídku ČR podílet se na řešení problému "digital divide" v rozvojových zemích, zejména v Africe. Z iniciativy Ministerstva informatiky ČR a ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU, agentura OSN), se v minulém roce uskutečnilo celkem 6 projektů zvyšování počítačové gramotnosti v Keni. Z nich dokonce 2 projekty uhradil nizozemský partner (33 000 EUR), když Česká republika pro tyto projekty uvolnila částku 2,5 milionu korun. Ve výhledu další spolupráce na společném projektu obou zemí, která by měla pokračovat letos v dubnu a květnu, je již připraven sedmý projekt MI, tentokrát v Ugandě. Náklady ve výši 20 000 EUR opět uhradí nizozemský partner, jímž je tamní ministerstvo hospodářství/telekomunikační správa.

Základem projektů MI týkající se rozvoje počítačové gramotnosti v Africe byly týdenní kurzy práce s počítačem a s internetem určené studentům středních škol v keňském hlavním městě Nairobi. Jeden z kurzů byl uspořádán společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO, rovněž agentura OSN) pro personál nemocnice v Nairobi. MI mělo na starosti zpracování náplně kurzu (sylabu), metodiky výuky a výcvik i vyslání odborných lektorů.

Podle vyjádření nově zvoleného generálního tajemníka ITU pana Hamadoun Tourého z 24. ledna 2007 je český projekt originální svou nenáročností, efektivitou a adresností pro mladou generaci v rozvojových zemích. Projekt může sloužit jako vzorový též pro další země střední a východní Evropy v ITU. Jeho velkým plus je transparentní, bezprostřední využitelnost pomoci více než 250 účastníkům kurzů, kteří mají nyní s mezinárodní certifikáty počítačové gramotnosti daleko větší ambice a předpoklady uplatnění v rámci svých životních perspektiv.

Vzdělání se nedá zcizit

V rámci zapojení MI do zahraničních mnohostranných projektů ČR řízených ministerstvem zahraničních věcí má svojí váhu hodnocení velvyslance ČR v Keni, který projekt řadí k těm nejefektivnějším. Je to mimo jiné také proto, že časté riziko zneužití či nehospodárného využití zahraniční rozvojové pomoci v tomto případě prakticky neexistuje a její administrativní náročnost pro příjemce je minimální.

Projekty MI ČR nacházejí podporu v Rezoluci Valného shromáždění OSN číslo A/60/L.50 z března loňského roku, která obsahuje mezinárodní výzvu všem členských státům OSN naléhavě řešit potřebu snižování nerovnoměrného přístupu v rozvojových zemích, zejména v Africe, k moderním informačním a komunikačním technologiím. MI je připraveno nadále pokračovat v plnění mezinárodních závazků České republiky, pokud jde o sféru moderních informačních technologií.

Ing. Antonín Chlum, MI ČR

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu