Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Loni se k internetu připojilo nejvíce knihoven

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Projekt internetizace knihoven běží od roku 2004 a v současné době pokrývá přes 3200 knihoven po celé republice. Mnohé z nich se také podílejí i na organizaci kurzů počítačové gramotnosti. Cílem "Projektu internetizace knihoven" je vytvoření alternativní nabídky míst veřejného přístupu k internetu a rozšíření možnosti přístupu obyvatel mj. také k informacím z oblasti veřejné správy.

Vlastní realizace záměru se skládá ze dvou navazujících částí: zajištění technického vybavení knihovny (vybavení hardwarem i softwarem) a zřízení internetového (telekomunikačního) připojení. Předmětem vlastního řešení projektu internetizace knihoven je pouze tato druhá část.

Výsledky projektu do konce roku 2006

Na počátku projektu byl stav vybavení knihoven informačními a komunikačními technologiemi, stejně jako potencionální zájem provozovatelů knihoven o připojení zjištěny průzkumem, který provedlo Ministerstvo kultury v průběhu března 2004. Harmonogram sestavený na základě výsledků tohoto průzkumu předpokládal, že v rámci projektu proběhne připojení celkem 5070 knihoven, dalších přibližně 1000 knihoven si připojení zajišťuje mimo projekt KI ISVS.

Do konce roku 2004 byl připojeno 1070 knihoven, v roce 2005 bylo zřízeno 741 přípojek a v loňském roce 1147 přípojek. Fakticky tak do konce roku 2006 projevilo zájem o zařazení do projektu dohromady 3214 knihoven, z toho 2958 připojení bylo zřízeno a 256 objednáno. Dalších 122 knihoven podalo na ministerstvo informatiky do konce roku 2006 žádost o připojení. V současné době je tak připojeno pouze 53 % z celkového počtu knihoven.

Rozhodujícími kritérii pro realizaci připojení je zájem knihovny (některé knihovny připojení zřizují ve vlastní režii nebo o zřízení vůbec zájem nemají), její technická připravenost (požadované investice do výpočetní techniky) a nutná kvalifikace personálu.

Tab. 1: Zřízené přípojky v jednotlivých letech
Rok 2004 2005 2006
Zřízené přípojky (počet) 1070 741 1147
Zřízené přípojky [%] 36 25 39
Tab. 2.: Postup realizace projektu po jednotlivých vlnách
Vlna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V realizaci 0 0 2 0 4 14 4 45 37 49 13
V provozu 364 303 338 133 349 620 193 313 211 115 19
Ostatní 1 1 2 2 9 11 8 24 24 6 0

V roce 2004 byly veškeré přípojky zřízené pomocí ISDN, v té době nejlépe dostupné technologie internetového připojení. Od počátku roku 2005 se začal postupně zvyšovat počet knihoven připojených širokopásmovou technologií ADSL (nebo náhradním připojením VSAT).

Předpoklady o rekonfiguraci všech přípojek 64 kbit/s na rychlost 512/128 kbit/s v průběhu roku 2005 se ukázaly jako nerealistické. Vzhledem ke stavu technických zařízení a připravenosti dodavatele ani v současné době často nejsou přípojky zřizovány jako 512/128 kbit/s technologií ADSL, ale část je jich nadále zřizována a poskytována jako přípojky využívající technologii ISDN o rychlosti 64 kbit/s. Převažujícími důvody, proč je zatím pouze menší část připojení realizováno prostřednictvím širokopásmové technologie, jsou buď fakt, že v dané lokalitě není instalovaná potřebná technologie pro ADSL a DSLAM (zhruba 75 % případů, nebo že délka přípojného vedení je příliš velká a jeho útlum neumožňuje využití ADSL technologie (cca 25 % případů).

Přesto se ukazuje, že internetizace knihoven má poměrně velký společenský význam. Knihovny ve velkých i menších sídlech fungují jako informační, vzdělávací a kulturní centrum a mnohé z nich už uskutečnily kurzy počítačové gramotnosti pro veřejnost.

Ing. Jan Ladin, MI ČR

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu