Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Internet -- výhoda pro znevýhodněné

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Pro jubilejní 10. ročník projektu Březen -- měsíc internetu zvolili jeho organizátoři z BMI sdružení motto "Internet -- výhoda pro znevýhodněné". Chtějí tak účinně upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou například lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní…

Rostoucí zájem nejlépe dokumentují rekordní výsledky loňského ročníku BMI. Zapojilo se do něj 370 knihoven, které zorganizovaly 2960 akcí a pořadů, jichž se zúčastnilo na 110 000 návštěvníků. Vysvětlení nabízejí výsledky výzkumu společnosti Market -- v počátcích byla skupina uživatelů velmi malá a nepočetná byla i skupina neuživatelů, kteří však o internet jevili zájem. Postupně pak přibývalo nejen uživatelů, ale měnily se o ostatní skupiny. A v loňském roce poprvé nastala situace, kdy skupina uživatelů dosáhla stejné velikosti jako skupina neuživatelů se zájmem o internet (obě shodně 41 %).

Tomuto velkému zájmu vyšla vstříc zvýšená nabídka veřejných knihoven a výsledkem byly rekordní počty účastníků na akcích BMI. Dá se očekávat, že knihovny letos dokáží oslovit také zmíněné znevýhodněné skupiny. Již v minulých letech mnohé z nich zvaly na bližší seznámení s internetem zvlášť seniory, na jiný den matky s dětmi na mateřské dovolené nebo čtenáře s postižením.

Se zvýrazněným tématem BMI 2007 plně koresponduje také konference INSPO – Internet a informační technologie pro osoby se specifickými potřebami, pořádaná 17. března již posedmé v Kongresovém centru Praha. K nejzajímavějším novinkám, které představí, patří například centrum online znakového překladu.

Význam internetu pro lidi se zdravotním postižením přesvědčivě dokumentují práce z literární soutěže Internet a můj handicap, kterou již potřetí vyhlásily BMI sdružení, AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami) a Křižovatka.cz. Zájemci si je mohou všechny přečíst na portálu Helpnet.cz v rubrice INSPO.

Právě portál Helpnet je jedním z internetových zdrojů, kde lidé se zdravotním postižením mohou najít množství informací usnadňujících jim jejich obtížnou situaci. Dalším z hodnotných zdrojů je kupříkladu www.alfabet.cz. který soustřeďuje informace pro rodiče dětí se zdravotním postižením, InternetPoradna disponuje ohromným zázemím expertů, odpovídajících na dotazy čtenářů, které se týkají zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, zaměstnanosti, drog a závislostí, psychologického, občanského a duchovního poradenství. Nedávno zahájil činnost také portál Burza práce, nový projekt Konta BARIÉRY Nadace Charty 77.

Výhodou se stává internet pro všechny nezaměstnané, kteří si jeho prostřednictvím dokáží hledat zaměstnání. Integrovaný portál MSPV mimo jiné obsahuje kompletní nabídku volných míst ze všech úřadů práce. Ne náhodou se stalo Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň se společností IBM Česká republika hlavním partnerem jubilejního Března -- měsíce internetu.

S internetem pro seniory mají největší zkušenosti v nadačním fondu Elpida, v jehož Školičce internetu pro seniory se vyškolilo již více než osm tisíc zájemců nejen z Prahy, ale i z dalších regionů ČR.

Na školení matek na rodičovské dovolené se úspěšně zaměřuje například českobudějovická obecně prospěšná společnost Attavena. Zajišťuje pro ně na mnoha místech Jihočeského kraje rekvalifikační kurzy, v nichž hraje důležitou roli schopnost pracovat s počítačem a internetem.

Jaroslav Winter, BMI sdružení

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu