Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zlatý erb po deváté

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Soutěž Zlatý erb od roku 1999 pěstuje platformu, kde se setkávají aktivní správci webových stránek měst, obcí a později krajů, kteří chtějí svou práci zviditelnit a nabídnout jako příklad ostatním.

Kriteria hodnocení jsou proto pouze částečně odvozena od povinností daných zákony či zvykem. Zlatý erb je jen zčásti benchmarkingem hodnotícím soulad vybraných kritérií s předem stanoveným optimem. Soutěž klade významnou váhu na subjektivní posouzení, nápaditost řešení a nové přístupy, protože i přes značnou míru unifikace webů samospráv cítíme smysl v hledání a podpoře nových elektronických cest mezi obcí, úřadem a občany.

Soutěž kvantitativně roste.

V roce 2006 jsme zaznamenali 7% nárůst počtu ohlášení do soutěže, letos 9% (512 ohlášení ve všech kategoriích). Letos se do soutěže přihlásila řada nových webů, uvidíme, zda zamíchají s pořadím již zavedených týmů.

Záštita ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera.

Osobní záštitu nad soutěží letos převzal ministr vnitra a ministr informatiky Ivan Langer. Soutěž je tradičně pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen -- měsíc Internetu a vyhlašuje ji Sdružení Zlatý erb.

Sponzory hlavních cen soutěže jsou společnosti Olympus, Microsoft a Velebný & Fam. Mediálními partnery jsou časopis Obec a finance a magazín DigiWeb. Odbornými partnery jsou SONS -- Blind Friendly Web, Otevřená společnost, o. p. s., a eMerite.

Od roku 2003 je soutěž pořádána dvoustupňově.

První krajská -- tehdy nultá -- kola vyhlásily kraje Vysočina a Plzeňský. Letos svá krajská kola vyhlásilo jedenáct krajů (o jeden více než loni). Nevyhlašují Jihočeský kraj (využil možnosti nominovat zástupce do celostátní soutěže), Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Soutěžící těchto krajů vyhodnotí zvláštní porota vedená předsedou panem. Ing. Jiřím Benediktem (krajský zdravotní rada a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje a člen celostátní poroty Zlatého erbu od roku 2002). Předsedou hlavní odborné poroty je od samých počátků soutěže Ing. Tomáš Holenda, ředitel Odboru informatizace veřejné správy MV ČR.

Vznik městysů upravil soutěžní kategorie takto:

  • nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1--22)
  • nejlepší webové stránky obce (včetně městysů, v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
  • nejlepší elektronická služba

I letos mohou soutěžit weby měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch. Opět se budou vyhlašovat zvláštní ceny, např. za bezbariérový přístup a zvl. cena pro web kraje.

Veřejnost může podpořit svou obec

Soutěže Zlatý erb 2007 se může zúčastnit i veřejnost. Uživatelé městských a obecních stránek mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. Pokyny naleznou na stránkách soutěže.

Vítězové posledních tří ročníků Zlatého erbu

Kategorie/Ročník 2004 2005 2006
Města Dačice Praha 12 Děčín
Obce Okříšky Dolní Vilémovice Tlumačov
Elektronická služba Hradec Králové Přerov Most

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu