Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Visegrád, Wyszehrad, Vyšehrad on-line...

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Když v roce 2006 oslavovaly Praha, Budapešť, Varšava a Bratislava 15. výročí vzájemné spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, byl to důvod k oslavám. Stěžejních cílů původně Visegrádské trojky, dnes čtyřky, bylo dosaženo -- všechny země vstoupily společně do EU, postupně také do NATO a vzájemné čtyřstranné vztahy byly nadstandardní. Klidné vody Podunají čeřily snad jen občasné bilaterální neshody, ale paradoxně také zdání, že již bylo všeho dosaženo, že již není nad čím se scházet a že je nejvyšší čas dát Visegrád "k ledu".

Navzdory skeptikům však v posledních letech dochází k renesanci. Po vstupu do EU je patrné, že visegrádská regionální spolupráce má daleko větší váhu, než se doufalo a že také celá historicky nestabilní oblast střední Evropy je takto v mezinárodně politickém kontextu daleko čitelnější. Prakticky každý den probíhají výměny informací a konzultace v nejrůznějších oblastech. Mnozí bývalí odpůrci nacházejí cestu k této jedinečné platformě, a to i přesto, že se země V4 ne vždy dokázaly na všem jednohlasně shodnout. Dlužno dodat, že každá ze zemí V4 má své vlastní zájmy. Navíc Visegrád nebyl nikdy koncipován jako úplná synchronizace; spíše naopak, spolupráce byla a je využívána především v momentech, kdy se zájmy jednotlivých zemí prolínají a kde je společný postoj daleko silnější.

Začal, zdá se, převládat pragmatičtější pohled na celý region -- spolupráce tak funguje nejen v různých oblastech, ale i na různých úrovních: premiérských a prezidentských, ministerských, expertních, diplomatických, ale také na úrovni státní správy, místních samospráv a měst, v neposlední řadě i na úrovni občanské společnosti. Mezinárodní visegrádský fond -- mimochodem jediná instituce V4 -- zaznamenává od svého vzniku v roce 2000 průběžný nárůst zájmu o granty a stipendia a v loňském roce mu byl navýšen rozpočet na 5 mil. Eur.

V průběhu "renesance Visegrádu" začalo být patrné, že důležitou součástí regionu je také jeho podoba, a to nejen estetická, ale také komunikační a koordinační. Jednotlivá ministerstva zahraničních věcí tak dala Visegrádu dárek -- novou webovou stránku, která má do budoucna postupně přerůst v přehledný informační portál a být součástí širší strategie přinést V4 blíže veřejnosti a odborníkům.

Stránky začaly vznikat za tří základních imperativů. Jednak na nutnosti poskytovat odborné i laické veřejnosti pokud možno kompletní informace o tom, co to Visegrád je (kolik např. stojí daňového poplatníka a co z něj má, na jakých úrovních probíhají expertní jednání a jaké jsou jejich výsledky), a také především na snaze využívat stávajících internetových zdrojů spíše než vytvářet nákladné nové obsahy. Stránky www.visegradgroup.eu se snaží v tomto směru být spíše návěstidlem a legendou internetu v regionu více než samostatně budovanou strukturou. V neposlední řadě bylo třeba nabídnout základní přehled toho, čím Visegrád je, ve všech jazycích V4 a v angličtině.

V roce 2006 proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnily firmy ze všech zemí V4. V soutěži zvítězila maďarská společnost AITIA International, která je dnes provozovatelem stránek a spolupodílí se na jejich vývoji.

Oficiální stránky Visegrádské skupiny dnes poskytují přehled základních visegrádských událostí, archiv všech veřejných dokumentů (komuniké, deklarací apod.), ale především také základní informace o struktuře a fungování V4. Mimo tuto politickou rovinu se však na nich nachází velké množství informací z oblasti kultury, obchodu a turistiky.

Základem stránek je však k dnešnímu dni více než 900 odkazů na internetové stránky v regionu. Mimo státní správu, samosprávu a oficiální stránky měst a obcí, ambasád a kulturních institutů lze najít také odkazy na nadace, neziskové organizace, univerzity, výzkumné ústavy a think-tanky, portály veřejné správy, soudy, média atd.

Na stránky byl do zkušebního provozu umístěn také jedinečný on-line visegrádský slovník překládající slova a základní fráze mezi všemi čtyřmi visegrádskými jazyky a angličtinou. Na jeho vývoji se dále pracuje, aby byl jednou standardním elektronickým slovníkem dostatečným pro každodenní využití pro překlady v obchodním styku, v oblasti turistiky, ale i pro běžného zájemce o češtinu, maďarštinu, polštinu a slovenštinu.

V oblasti kultury a turistiky stránka využívá již existujících obsahů vytvořených společnou iniciativou národních turistických organizací spolupracujících na společné propagaci Visegrádu pod názvem European Quartet -- One Melody. Podobnou aplikací pokrývající celý region je i každodenní import zpravodajství zajištěný dohodou s maďarskou tiskovou agenturou MTI. Mezi stovkami dokumentů se na stránkách nacházejí také analýzy a komentáře předních publicistů, politiků, velvyslanců a vědců, ale také odkazy na současné relevantní komentátorské a analytické webové stránky v regionu (např. visegrad.info provozovaný pražskou Asociací pro mezinárodní otázky apod.).

Stránky samozřejmě disponují aplikací pro zpětnou vazbu návštěvníků, ve které je možné si jednak objednat nepravidelný elektronický newsletter vydávaný Mezinárodním visegrádským fondem, ale také reagovat na stránky samotné, odeslat případné dotazy či náměty nebo například i návrhy na internetové stránky ze všech zemí Visegrádu, na které by na portálu neměl chybět odkaz. V této souvislosti se ze stránek V4 stává skutečně živý a interaktivní portál, který může v budoucnu sloužit všem, kdo v regionu žijí, pracují nebo se o něj zajímají či jej chtějí navštívit. Stránky www.visegradgroup.eu zvou k návštěvě všechny.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu