Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Mezinárodní konference LORIS 2007

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

V rámci programu desátého ročníku konference ISSS se uskuteční také mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), jejímž hlavním pořadatelem je Kraj Vysočina a která je spolufinancována Evropskou komisí v rámci programu TT. Sejdou se zde zástupci twinningových měst evropské iniciativy i2010 (European Information Society for growth and employment), která dále rozvíjí tzv. Lisabonskou strategii.

Mezi klíčovými tématy dvoudenního programu nebudou chybět ani diskuse o rozvoji e-governmentu na lokální a regionální úrovni, využívání prostředků EU při rozvoji některých ICT projektů, town-twinningu a networkingu nebo rozvoji e-turismu. Konference také výrazně přispěje k prohloubení spolupráce partnerských měst a regionů z celé Evropy, mezi nimiž nechybí hlavní město Praha, město Hradec Králové nebo Kraj Vysočina.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu