Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

V4DIS už počtvrté

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

V rámci mezinárodní části programu konference ISSS/LORIS 2007 se již počtvrté koná také setkání pracovních skupin států Visegrádské čtyřky -- V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Mezi klíčovými tématy letošní konference tradičně nechybí otázky spojené s dalším rozvojem e-governmentu a elektronických služeb pro občany včetně budování broadbandové infrastruktury, e-demokracie a e-inclusion, rozvoj a podpora e-turismu a internetová propagace nejen místních podnikatelských subjektů, ale i kulturních a přírodních památek. V neposlední řadě se najde čas i místo pro prezentace best practices, výměnu zkušeností a závěrečné diskuse, a to hlavně s ohledem na spolupráci subjektů na výše uvedených tématech.

Nad visegrádskou konferencí V4DIS 2007 opět převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, který minulý ročník hodnotil velice pozitivně a poznamenal, že: "tato konference má svůj zvláštní význam především v tom, že výměna zkušeností probíhá na úrovni zemí, které mají společné historické zkušenosti, podobný ekonomický potenciál a také stejnou délku členství v Evropské unii a tím pádem i příbuzné problémy v některých sférách své činnosti." Vyslovil také přesvědčení, že právě zde dojde ke společnému nalezení postupů při projektování nových aplikací informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

"Skutečnost, že setkání V4DIS se uskuteční v rámci konference ISSS/LORIS již počtvrté za sebou, ukazuje, jak důležitou pozici zaujímá naše konference v celém regionu střední a východní Evropy," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS/LORIS/V4DIS. "Je velice pozitivní, že si domácí i zahraniční účastníci této akce uvědomují, jaký význam má mezinárodní výměna zkušeností z oblasti informatizace veřejné správy. Zkušenosti z posledních let ukazují, že úzká spolupráce v této oblasti jednoznačně přispívá k průběžnému rozvoji e-governmentu, a to nejen v omezeném okruhu zemí V4, ale i ve státech, které s některou z Visegrádských zemí sousedí."

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu