Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ISSS již podesáté

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ve dnech 2.--3. dubna 2007 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázené mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i workshopem delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS.

Konference se během uplynulých let stala uznávanou platformou pro výměnu zkušeností i názorů a v současné době hraje významnou roli v rozvoji e-governmentu nejen v České republice, ale i v řadě zemí střední Evropy. Počet účastníků, přednášejících i dodavatelů ICT, kteří chtějí představit svoje technologie a služby širokému spektru zástupců státních orgánů i veřejné správy, v posledních letech roste tak rychle, že kapacita prostor i programu konference je prakticky zcela vyčerpána. V průběhu minulého ročníku se zaregistrovalo 2151 návštěvníků, v rámci výstavní části konference se představilo 110 firem a v 6 sálech, v nichž běžel program, zaznělo přes 250 přednášek a prezentací.

"Úspěch posledních ročníků konference nás velice potěšil a zároveň naplnil optimismem do budoucna," říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference. "Už jsme si zvykli na to, že do jarního Hradce Králové najde cestu prakticky každý, kdo má co říci k problematice elektronizace veřejné správy v této zemi, a to včetně politiků, zástupců veřejné správy, odborníků či dodavatelů ICT technologií a řešení. Vzhledem k tomu, že konference se pravidelně účastní celá řada politických špiček, je zde místo i na velice atraktivní diskuse -- mimořádný ohlas měla například loňská přímá konfrontace záměrů jednotlivých politických stran v oblasti informatizace veřejné správy."

Nabitý program

Program desátého ročníku ISSS se samozřejmě opět dotkne tradičních aktuálních témat, tzn. problematiky e-governmentu (tentokrát hlavně s otázkou "Jak dál?"), multiplatformních služeb pro občany, portálů veřejné správy, komunikační infrastruktury veřejné správy, stejně jako systémů GIS, mapových služeb nebo bezpečnosti. Diskutovat se bude také o dalším postupu v elektronizaci veřejné správy, problematice registrů i o ICT v cestovním ruchu, ochraně životního prostředí nebo při krizovém řízení. Na řadu přijdou i informace o financování projektů z fondů EU, novinky v oblasti e-learningu, počítačová gramotnost a vzdělávání, a významnou součástí programu budou i "best practices" měst, obcí a regionů.

Součástí oficiálního programu konference je každým rokem vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání významných ocenění v oblasti informatiky. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest, hodnocení webových stránek knihoven Biblioweb.

Politici a osobnosti

Na konferenci ISSS 2007 lze jako tradičně očekávat účast řady významných osobností politického života i podnikatelské sféry, a to nejen z České republiky, ale i z mnoha zemí EU včetně nových členů i řady dalších států jihovýchodní Evropy. Oficiální záštitu převzal ministr vnitra a informatiky Ivan Langer, záštitu nad Visegrádskou konferencí V4DIS podobně jako v minulém roce předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Z dlouhého seznamu významných hostů, kteří konferenci poctili v posledních letech svou návštěvou, lze dále jmenovat například Mirka Topolánka, Pavla Béma, Vladimíra Špidlu, Jiřího Paroubka, Evžena Tošenovského, Františka Dohnala, Petra Gandaloviče, Františka Bublana, Danu Bérovou, Vladimíra Mlynáře, Oldřicha Vlasáka, zástupce EK Geralda Santucciho, Davida Brostera, Piera Blixta či Paula Timmerse, velvyslance USA v ČR Williama Cabanise, Christiana Ruppa z Rakouska, který zde poprvé v ČR prezentoval "vzorový" rakouský koncept e-governmentu, a další ministry, poslance a představitele evropských zemí.

Mezinárodní rozměr konference navíc umocňuje účast mnoha dalších zástupců evropských úřadů a asociací, nevládních organizací, evropských sítí, celostátních institucí, regionů, měst a obcí.

Pořadatelé, partneři

Hlavním organizátorem konference ISSS je tradičně společnost Triada, na pořádání mezinárodní konference LORIS má významný podíl Kraj Vysočina a na uspořádání visegrádského setkání V4DIS sdružení Český zavináč. Dalšími partnery a spolupořadateli této rozsáhlé akce jsou časopis Obec a finance, město Hradec Králové, hlavní město Praha a SPIS (Sdružení pro informační společnost); na přípravě konference se dále podílí některá odborná ministerstva i subjekty komerční aféry. Konference je také -- jak už se stalo tradicí -- zařazena do oficiálního programu Března–měsíce internetu.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu