Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Ivana Langera, ministra vnitra a informatiky

Ročník: 2007, Číslo: 1, Rubrika: Rozhovory

Jak jste prožíval nástup do funkce ministra vnitra a zároveň ministra informatiky?
Není to krok obvyklý, ale my jsme záměr na převedení kompetencí Ministerstva informatiky na jiné resorty dlouhodobě předem oznámili. Soustředění obou resortů pod jednoho ministra a klíčových činností informatiky pod jednoho náměstka je optimální, pokud chceme soustředit nejpodstatnější kompetence k veřejné správě a ke koordinaci rozvoje eGovernmentu.

Jak se daří naplňovat Vaše záměry?

Zatím se to v podstatě daří, byť ne vždy v termínech, které jsme předpokládali. Když jsem 4. září 2006 nastoupil, dostali ode mne všichni zaměstnanci dopis, ve kterém jsem naši práci přirovnal k plavbě na lodi. Ta loď potřebuje nějaké opravy a stanovení jasného směru, jinak má ale posádku zdatnou, samostatnou. Nyní, po pěti měsících práce jsem přesvědčen, že mám posádku, která tuto loď dovede k vládou stanovenému cíli.

Neobáváte se, že koordinace budování e-Governmentu bez Ministerstva informatiky bude obtížnější?

Toho se v žádném případě neobávám. Je mnoho států s vyspělou informační společností, které žádné Ministerstvo informatiky nemají. Programové prohlášení naší vlády jasně říká, co a jak chceme dosáhnout. Navíc bude ustavena Rada vlády pro informační společnost jako strategický a koncepční orgán státu. V jejím čele bude stát premiér, ministr financí a ministr vnitra. Takový orgán bude mít patřičný hlas při projednávání a rozhodování o zásadních koncepčních dokumentech.

Jak pro budování informační společnosti chcete získat veřejnost?

To je podstatná otázka velký celospolečenský úkol. Vezměte například často zmiňovaný boj proti korupci. Velké téma, kde možnost získat včas a nezávisle potřebné informace velmi ovlivní elektronizace. To ovlivní minimalizaci těchto nežádoucích jevů a zde máme velké pole pro získání veřejnosti na svou stranu. Samozřejmě bude i záležet na tom, jaké finanční prostředky pro své vize v dalších letech získáme.

Co bude hlavním cílem expozice Ministerstva vnitra na konferenci ISSS 2007?

Mnou řízená ministerstva se na konferenci chtějí představit opravdu významně. Na konferenci ISSS počátkem dubna ale bude situace, kdy zřejmě ještě nebude platná změna kompetenčního zákona. V té situaci bude naše expozice složena ze dvou vzájemně propojených částí, kde v jedné části budeme představovat iniciativy Ministerstva vnitra, například projekt 1000, který znamená významný přínos pro zvýšení služeb Policie ČR pro klienty a pomůže k efektivnějším a kvalitnějším službám Policie obecně, projekty řešené nejen s kraji, ale nově i s obcemi a samozřejmě množství dalších aktivit.

Ve druhé části expozice bude Ministerstvo informatiky představovat jeho nosné projekty, které hodláme po schválení novely kompetenčního zákona převzít na Ministerstvo vnitra, zejména Czech Point (podrobnosti k projektu Czech Point uvádí pan náměstek Zajíček, pozn. red.), novou koncepci komunikační infrastruktury veřejné správy, záměr novelizace Portálu veřejné správy a další iniciativy. Přijďte se do naší expozice v Hradci Králové podívat a krom jiného si můžete na této konferenci poslechnout i některé odborné přednášky, které tam naši zaměstnanci a spolupracovníci budou mít.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu