Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Březen podeváté měsícem internetu

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Téma e-governmentu bylo v centru pozornosti projektu Březen - měsíc internetu od jeho počátků, i když se tenkrát ještě tento pojem nepoužíval běžně jako dnes. Svědčí o tom skutečnost, že hned v prvním ročníku BMI byla jednou z jeho hlavních akcí konference ISSS -- Internet ve státní správě a samosprávě.

Není tedy překvapením, že zvýrazněným tématem 9. ročníku BMI se stal právě e-government, zejména komunikace úřadů s občany pomocí internetu. Volbu tématu podpořilo i zjištění Eurostatu, že Češi hledají informace na webových stránkách veřejné správy nejméně často v Evropské unii. Přitom existuje již hodně úředních webů a aplikací, které mohou lidem ušetřit čas a poskytnout mnoho užitečných informací.

Letáky do knihoven

Záštitu nad 9. ročníkem BMI převzal premiér a Úřad vlády ČR a řada ministerstev. Jedno z nich -- ministerstvo vnitra -- vytisklo letáky, které dostanou všichni účastníci akcí v knihovnách. Na letáku jsou popsány vybrané portály a aplikace a nechybí ani adresa internetových stránek dané obce či města a krajského portálu.

Právě v knihovnách se toho v internetovém březnu děje tradičně nejvíce. V minulém roce se 1700 akcí ve 330 knihovnách zúčastnilo na 47 000 zájemců. S letošními akcemi je možno se seznámit na Internetu.

Například městská knihovna v Třinci připravila vedle školicích lekcí také prezentace informací z veřejné správy, seznámení s vybranými portály a diskusi nad stránkami města a kraje. Celý měsíc bude probíhat také anketa Jak využívám internet ve styku s úřadem a Jak se mi líbí stránky města.

Dětská konference mezinárodní

Součástí 9. ročníku BMI budou i tradiční konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu. Zajímavou novinkou je, že dětská konference Junior Internet se stala již mezinárodní záležitostí, uskuteční se také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Organizátoři letos dokázali s podporou Visegrádského fondu a programu Mládež Evropské unie dokázali letos rozšířit celý koncept internetových soutěží a konference do dalších zemí visegrádské čtyřky.

O další novinku se postarali organizátoři z Univerzity T. Bati ve Zlíně, kteří svoji tradiční konferenci tematicky posunuli k aktuálnějším otázkám a nazvali ji Internet a bezpečnost podniku. Uskuteční se 14. března ve Zlíně.

S kompletním programem akcí Března -- měsíce internetu se lze seznámit na stránkách BMI sdružení.

Téma e-governmentu pak vyvrcholí na konferenci ISSS -- Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhne 3. a 4. dubna v Hradci Králové.

Jaroslav Winter, BMI sdružení

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu