Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Časové razítko

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Na základě souhlasu Ministerstva informatiky zahájila společnost První certifikační autorita poskytování zákonem uznávaných, takzvaných kvalifikovaných časových razítek. Kvalifikované časové razítko slouží k "orazítkování" dokumentu, u kterého požadujeme důkaz, že v daném čase a v dané podobě existoval. Služby kvalifikovaného časového razítka je tak možné využít například při podpisu smlouvy v elektronické podobě, za účelem archivace elektronických dokumentů, při on-line obchodování nebo za účelem soudního dokazování.

Zatímco elektronický podpis je především potvrzením identity autora dokumentu nebo odesílatele zprávy (a elektronická značka je obdobou elektronického podpisu, kterou vytvářejí např. elektronické podatelny strojově, automaticky), časové razítko potvrzuje existenci dokumentu v čase.

Časové razítko obsahuje datum a čas vydání, číslo časového razítka, identifikaci třetí strany, která časové razítko vydala (poskytovatele certifikačních služeb), a otisk dat, ke kterým je razítko vydáno. Otisk dokumentu, který chce jeho autor opatřit časovým razítkem, se nejprve přes internet zašle poskytovateli certifikačních služeb (používá se označení autorita časových razítek), ten otisk časovým razítkem opatří, časové razítko označí elektronickou značkou a zašle žadateli zpět.

Obsah kvalifikovaných časových razítek a postup při jejich vydávání je upraven zákonem o elektronickém podpisu.

-kv-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu