Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Vysokorychlostní internet

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ministerstvo informatiky vyhlásilo výsledky výběrového řízení na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice. Maximální celková částka 200 mil. Kč bude v letošním roce rozdělena mezi 47 projektů.

Z uvedených projektů je 26 zaměřeno na výstavbu infrastruktury sítí, 12 na nové služby a aplikace, které vysokorychlostní internet využívají, a 9 na marketing a osvětu.

Výsledky výběrového řízení připravilo čtrnáctičlenné odborné Fórum pro vysokorychlostní internet, které všechny projekty posuzovalo, a s přihlédnutím k možným rizikům narušení hospodářské soutěže je následně schválila ministryně informatiky Dana Bérová.

Typy podpořených projektů

Mezi podpořené projekty patří například:

  • vybudování bezdrátového vysokorychlostního internetu v obci Běhařov, podpora vysokorychlostního připojení k internetu v obci Hřensko a vybudování optické přístupové sítě na sídlišti v Lysé nad Labem,
  • systém objednávání pacientů přes internet Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště a multimediální program Leonardo Českého rozhlasu, nebo
  • osvětová kampaň pro města a obce a časopisecká příloha Broadband pro každého.

Dotační titul

Vznik dotačního titulu na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu na léta 2006--2010, naplnění tohoto dotačního titulu celkovou částkou ve výši 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu a založení odborného Fóra pro vysokorychlostní internet jsou opatření vládou schválené Národní politiky pro vysokorychlostní přístup.

Částka 200 mil. Kč je přitom první splátkou závazku věnovat 1 % výnosu z privatizace Českého Telecomu na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v České republice. "Jsem přesvědčena, že výsledky prvního roku projektu prokáží význam investovaných prostředků a pro rok 2007 se podaří získat vyšší částku, která by rozšíření vysokorychlostního internetu významně podpořila," uvedla ministryně informatiky Dana Bérová.

Úplné výsledky výběrového řízení najdete na webových stránkách Ministerstva informatiky.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu