Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Nová pravidla pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy, kterou 10. února schválil parlament, doplňuje pravidla pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou, ukládá povinnosti veřejné správě ve vztahu k tělesně postiženým a rozšiřuje okruh míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází.

Novela zákona reaguje na rychlý vývoj v oblasti informačních technologií a vytváří podmínky pro bezpečnou elektronickou výměnu informací uvnitř veřejné správy. Rozšiřuje povinné atestování veřejnou správou používaných informačních systémů.

Vedle způsobu, jakým mají informační systémy komunikovat mezi sebou, obsahuje novela i pravidla pro zveřejňování informací na internetu. Informace, které veřejná správy zveřejňuje, musejí být přístupné zdravotně postiženým a odpovídat metodice Ministerstva informatiky, která měla doposud pouze doporučující charakter.

Výpisy z rejstříků

Novela také rozšiřuje okruh subjektů, které jsou oprávněny k vydávání ověřených výpisů z rejstříků a databází (například katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku). Zatímco dnes mohou výpisy vydávat pouze správci jednotlivých databází (katastrální úřad, soud), díky novele budou tuto službu moci nabízet pobočky České pošty, některé obce, notáři a Hospodářská komora.

Schválením zákona dá parlament vyjmenovaným institucím pravomoc úřední výpisy vydávat, ovšem neřekne, které výpisy to mají být. Bude záležet na jednotlivých institucích a správcích konkrétních rejstříků a evidencí, jak se mezi sebou dohodnou.

Podstatná je pak rovněž ta část novely, která označuje Portál veřejné správy za elektronickou podatelnu státu, jedno přístupové místo, přes které je možné komunikovat s celou veřejnou správou. Novela umožňuje, aby elektronické podání, zpráva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, odeslané na adresu mohlo být považováno za úřadům doručené.

Účinnost zákona

Vzhledem k tomu, že některé technické změny nelze uskutečnit okamžitě, je účinnost zákona rozdělena na několik období (ověřené výstupy z rejstříků 15 dnů po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, k 1. 1. 2007 atestace informačních systémů a k 1. 1. 2008 přístupné webové stránky).

Pokud Poslanecká sněmovna zákona schválí senátní verzi zákona, odsune se účinnost vydávání ověřených výpisů z rejstříků na 1. 7. 2006. Změní se také rozsah subjektů, které budou oprávněny výpisy vydávat. Podle Senátu to mají být navíc kraje a nikoliv Česká pošta.

-kv-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu