Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Otevřený software a jeho využití v úřadech státní správy i samosprávy

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Informační technologie jsou dnes naprosto běžnou součástí každého krajského, městského i obecního úřadu. Počítače, které ovšem slouží na jednotlivých pracovištích, si mnohdy nemusí rozumět. Rozdílný operační systém, rozdílná verze textového editoru či jen rozdílný interní podnikový systém. To jsou důvody časté nekompatibility zařízení. Recept jak tento problém vyřešit je jednoduchý: Používat otevřený software a celosvětově standardizovaný otevřený formát pro dokumenty.

Otevřený formát -- jistota kompatibility

Jedním z největších problémů, se kterým se budou muset úřady veřejné správy i firmy dříve nebo později potýkat, je problematická zpětná kompatibilita textových souborů. Už nyní bývá mnohdy problém otevřít dokument vytvořený v nejrozšířenějším textovém editoru v první polovině devadesátých let. A jaká teprve bude situace za deset let.

Efektivním řešením, jak zachovat čitelnost dokumentů na vždy, bez ohledu na použitou aplikaci, je využití souborového formátu zvaného OpenDocument. OpenDocument je standardizovaná specifikace souborů kancelářských aplikací, která je postavena na jazyce XML. Jedná se o veřejný, otevřený a na aplikaci nezávislý formát, který může být implementován v jakémkoli softwarovém programu a který pokrývá vlastnosti vyžadované textovými dokumenty, tabulkami, grafy a grafickými dokumenty.

Soubory ve formátu OpenDocument lze otevřít v jakékoli vyhovující aplikaci, takže uživatelé nemusí spoléhat na produktovou strategii jediného dodavatele. Specifikace OpenDocument je implementována v nejnovější verzi open source kancelářského balíku OpenOffice.org 2.0.

Novell na prosazování tohoto standardu spolupracuje v softwarovém průmyslu, v komunitě open source a na trhu se společnostmi Google, IBM, Red Hat, Sun Microsystems a dalšími.

Otevřený operační systém -- vyšší bezpečnost

Na kvalitním operačním systému v osobních počítačích bezvýhradně závisí chod celého podniku i úřadu. Když například vinou nestability systému přestane fungovat počítač úřednici za přepážkou, nemůže úřad efektivně vykonávat svou činnost. Dopady jsou nasnadě: rozčílení občané, kteří si kvůli "úřadování" vzali dovolenou, popuzení úředníci, v horším případě ztráta příjmů úřadu. To je jen jeden z mnoha příkladů, jak může nespolehlivý a snadno napadnutelný operační systém poškodit obě strany -- samosprávu i občana.

I zde ovšem existuje východisko v podobě otevřeného softwarového řešení. Je jím operační systém Linux. Výhody Linuxu jsou jasné a všeobecně známé. Jde především o bezpečnost, spolehlivost a nízké náklady pořízení i provoz Linuxu. Bezpečný je Linux především proto, že základ jeho zdrojového kódu je veřejně přístupný a na jeho neustálém zdokonalování se podílí tisíce profesionálních vývojářů i nadšenců z celého světa. Společnost Novell z této celosvětové spolupráce těží a do své linuxové distribuce SUSE Linux implementuje vždy ty nejlepší funkce a vylepšení.

SUSE Linux Professional 10.0 je produkt, který poskytuje uživatelům a nadšencům poslední vymoženosti technologie otevřeného zdrojového kódu. Nová verze nabízí kompletní soubor aplikací pro běžnou kancelářskou práci, včetně open source kancelářského balíku OpenOffice.org 2.0, který podporuje formát OpenDocument a zároveň je plně kompatibilní s aplikacemi Microsoft Office. Instalační podpora Novellu umožňuje snadný přechod z jiných operačních systémů i těm uživatelům, kteří svět Linuxu teprve poznávají. Uživatelské prostředí i ovládání SUSE Linuxu je navíc velmi intuitivní a jednoduché.

Vyšší odpovědnost úředníků -- jistota pro občany

Úřady se digitalizují a s tím velkou rychlostí roste riziko, že jedno malé "překliknutí" na počítači způsobí ve skutečnosti velké problémy. Již nyní se stává, že při stížnosti občana na postup úřadu není možné dohledat, kdo například daný požadavek vyřizoval. Identifikace pracovníků úřadu totiž není ve všech případech prokazatelná. Náprava problému pak může trvat i celé týdny a například při stavbě domu to může znamenat pro nešťastného žadatele i statisícové ztráty. Neodmítnutelnost odpovědnosti, kterou komplexně řeší správa identit v organizaci, má proto klíčový význam.

Řešení správy identit jsou stále žádanější, nejen kvůli novým zákonným požadavkům, ale i kvůli rostoucí složitosti systémů rozhodovacích pravomocí a oprávnění nakládat s daty uvnitř úřadů. Novell se na trhu správy identit pohybuje už déle než pět let a za tuto dobu získal více než 3600 zákazníků z oblasti státních i soukromých institucí. Další generaci svého stěžejního řešení správy identit, Novell Identity Manager 3, uvedl v prosinci 2005.

Novell Identity Manager 3 poskytuje společnostem silné nástroje pro řešení přísných nároků v oblasti zabezpečení a dodržování předpisů prostřednictvím vyspělého vizuálního modelování, funkcí pro řízení workflow a samoobslužných mechanismů. Moderní systém správy identit od společnosti Novell získal od prestižního odborného časopisu InfoWorld ocenění "Technology of the Year Awards" pro rok 2005.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu