Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zlatý erb po osmé

Ročník: 2006, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Koncem ledna skončil termín přihlášek obcí a jejich webových stránek do soutěže Zlatý erb. Osmý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí vyhlásilo počátkem ledna 2006 Sdružení Zlatý erb.

Obdobně jako v minulosti je soutěž organizována dvoukolově. Krajská kola soutěže vyhlašují kraje ČR a záštitu nad soutěží převzaly Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS.

"Novinkou letošního ročníku je zrušení diskvalifikačních kritérií a doplnění kritéria úřední deska podle nového správního řádu," říká Jan Savický ze Sdružení Zlatý erb.

Dále je letos již možné v krajských kolech zvítězit podruhé ve dvou po sobě následujících ročnících. Pokud kraje nevyhlásí své krajské kolo, mohou do celostátního kola nominovat své zástupce přímo. Zpřesněna byla také definice kritéria pro cenu veřejnosti, která se bude udělovat na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce (podle údajů uvedených na portálu veřejné správy).

Soutěží se ve třech kategoriích:

  1. nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1--22),
  2. nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí),
  3. nejlepší elektronická služba.

Uděleny budou i zvláštní ceny, například za nejlepší turistickou prezentaci, web kraje (krajského úřadu), za nejlepší bezbariérovou přístupnost a také cena veřejnosti. Tu mohou ovlivnit svými hlasy uživatelé městských a obecních stránek. Pokyny naleznou na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu na kategorii. Hlasy bude možné posílat až do března.

Výsledky celostátního kola soutěže budou vyhlášeny 3. dubna v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu